Nočné videnie bezpečnostných kamier Securia Pro

Securia Pro poskytuje zákazníkom bezpečnostné kamery, ktoré využívajú špičkovú technológiu nočného videnia. Chceme vám pomôcť chrániť veci, na ktorých záleží najviac – 24 hodín denne, 365 dní v roku.


Čo je nočné videnie?

Nočné videnie pri bezpečnostnej kamere je schopnosť kamery zachytávať vizuálny obraz v nízkych svetelných podmienkach alebo úplnej tme. Táto funkcia je špeciálne navrhnutá tak, aby poskytovala sledovanie a monitorovanie aj v prostrediach, kde je minimálny alebo žiadny prírodný svetelný zdroj. Nočné videnie je dôležitým aspektom pre bezpečnostné kamery, ktoré sú inštalované s cieľom monitorovať oblasti v noci alebo v podmienkach nízkeho osvetlenia.

 

Rôzne typy nočného videnia

Securia Pro používa v našich bezpečnostných kamerách dva rôzne druhy nočného videnia: 

Štandardné infračervené nočné videnie

Štandardné infračervené nočné videnie pri bezpečnostnej kamere sa odvoláva na bežnú metódu, ktorá sa používa pre nočné sledovanie pomocou infračervených (IR) svetiel. Táto technológia je široko používaná vo väčšine bezpečnostných kamier s nočným videním a umožňuje kamere vidieť v úplnej tme alebo v nízkych svetelných podmienkach. Tu je niekoľko kľúčových prvkov štandardného infračerveného nočného videnia:

 1. IR Svetlá:

  • Bezpečnostné kamery so štandardným infračerveným nočným videním sú vybavené integrovanými IR svetlami.
  • Tieto svetlá sú schopné emitovať neviditeľné infračervené žiarenie, ktoré je viditeľné len pre senzory kamery a nie pre ľudské oko.
 2. Aktivácia V Nízkych Svetelných Podmienkach:

  • Keď senzor kamery registruje, že úroveň svetla v okolí klesá pod určitý limit, infračervené svetlá sa aktivujú automaticky.
 3. Osvetľovanie Obrazu:

  • Infračervené svetlá osvetľujú scénu, umožňujúc kamere zachytávať obraz v noci alebo v podmienkach nízkej osvetlenosti.
  • Osvetlenie je zamerané tak, aby zabezpečilo dostatočnú viditeľnosť na monitorovanie, ale zároveň nebolo rušivé pre vnímanie ľudského oka.
 4. Dosah IR Svetiel:

  • Dosah IR svetiel je vzdialenosť, na ktorú môžu infračervené svetlá osvetľovať oblasť pred kamerou v noci.
  • Dosah sa líši v závislosti od modelu kamery, pričom niektoré kamery majú kratší dosah a iné môžu osvetľovať vzdialenejšie oblasti.
 5. Kvalita Obrazu v Noci:

  • Štandardné infračervené nočné videnie by malo poskytovať kvalitný obraz v noci, aby boli zachytené podrobnosti a identifikovali objekty alebo osoby v zázname.
 6. Automatická Čierna a Biela Prevod:

  • V nočných podmienkach sa mnohé kamery automaticky prepínajú do režimu čiernej a bielej farby, čo umožňuje lepšiu viditeľnosť v nízkych svetelných podmienkach.

Štandardné infračervené nočné videnie je jednou z najbežnejších metód nočného sledovania a je široko využívaná v rôznych bezpečnostných aplikáciách, od domácich do podnikových a verejných priestorov. Je dôležité pri výbere kamery s nočným videním zvážiť jej dosah, kvalitu obrazu v noci a ďalšie funkcie, ktoré by mohli byť relevantné pre konkrétnu bezpečnostnú potrebu.

mceclip0-28
 

 

Farebné nočné videnie

 

Farebné nočné videnie pri bezpečnostnej kamere je pokročilá technológia, ktorá umožňuje kameň zachytávať farebný obraz aj v noci alebo v podmienkach nízkej svetelnosti. Tradičné nočné videnie pomocou infračervených (IR) svetiel poskytuje len monochromatický (čiernobiely) obraz v noci. Farebné nočné videnie využíva rôzne technologické prístupy na dosiahnutie farebného obrazu aj v noci. Tu sú niektoré z možných metód:

 1. Vysokocitlivé Senzory (Low-Light CMOS/CCD):

  • Kamery vybavené vysokocitlivými senzormi môžu zachytávať farebný obraz aj v nízkych svetelných podmienkach.
  • Tieto senzory majú schopnosť zvýrazňovať farebné detaily aj pri minimálnom osvetlení.
 2. Infrčervené (IR) a Farbou Prepnutý Režim:

  • Niekedy kamery môžu byť vybavené kombinovaným systémom, kde sa v noci využíva IR osvetlenie na poskytnutie viditeľnosti, ale môže byť zachovaná farebná informácia, ak je dostatočné množstvo svetla.
  • Kamery automaticky prepínajú medzi čiernobielym a farebným režimom v závislosti od úrovne svetla v scéne.
 3. Špeciálne Farebné Nočné Senzory:

  • Existujú aj špeciálne senzory navrhnuté pre farebné nočné videnie, ktoré kombinujú vlastnosti citlivosti na svetlo a infračervené technológie.
  • Tieto senzory umožňujú zachytiť farebný obraz aj v tme.
 4. Práca so Svetlými Zdrojmi:

  • Kamery môžu byť schopné využiť dostupné svetelné zdroje, ako sú lampy alebo pouličné osvetlenie, aby zachovali farebný obraz v nočných podmienkach.

Farebné nočné videnie je výhodné v prípadoch, keď je potrebné jasné identifikovanie farieb a detailov aj v tme. Táto technológia predstavuje vylepšenie oproti tradičnému nočnému videniu a môže byť užitočná v rôznych bezpečnostných scenároch, vrátane monitorovania exteriérových priestorov v noci alebo sledovania farebných detailov v kancelárskych alebo obchodných prostrediach, kde osvetlenie môže byť obmedzené.

 

 

Plnofarebné nočné videnie

 

Plnofarebné nočné videnie pri bezpečnostnej kamere je pokročilá technológia, ktorá umožňuje zachytávať farebný obraz aj v úplnej tme, bez nutnosti dodatočného svetelného zdroja alebo infračerveného (IR) osvetlenia. Táto technológia je zvyčajne založená na vysokocitlivých senzoroch a pokročilých algoritmoch, ktoré umožňujú kamere zachytávať farebný obraz aj pri extrémne nízkych svetelných podmienkach. Tu sú niektoré klúčové charakteristiky plnofarebného nočného videnia:

 1. Vysokocitlivé Senzory:

  • Plnofarebné nočné kamery sú vybavené vysokocitlivými senzormi, ktoré majú schopnosť zachytávať svetlo v extrémne nízkych svetelných podmienkach.
  • Tieto senzory môžu byť citlivejšie na svetlo v porovnaní so štandardnými senzormi.
 2. Algoritmy a Spracovanie Obrazu:

  • Kamery využívajú pokročilé algoritmy a spracovanie obrazu na zlepšenie citlivosti na svetlo a získanie farebných detailov v tme.
  • Tieto algoritmy môžu pracovať s nízkymi svetelnými úrovňami a minimalizovať šum a degradáciu obrazu.
 3. Špeciálne Farebné Nočné Režimy:

  • Plnofarebné nočné kamery môžu byť vybavené špeciálnymi farebnými nočnými režimami, ktoré automaticky aktivujú plnofarebný obraz v tme.
  • Tieto režimy sú schopné poskytovať farebný obraz aj v úplnej tme, čo predstavuje výrazné vylepšenie oproti tradičným nočným kamerám.
 4. Bez Infračerveného Osvetlenia:

  • Na rozdiel od tradičných nočných kamerových systémov nevyžadujú plnofarebné nočné kamery infračervené osvetlenie na zachytávanie obrazu v noci.
 5. Práca vo Všetkých Svetelných Podmienkach:

  • Táto technológia môže pracovať vo všetkých svetelných podmienkach, od svetlého osvetlenia po úplnú tmavosť.

Plnofarebné nočné videnie poskytuje výrazné vylepšenie v oblasti nočného sledovania a umožňuje zachytávanie farebných detailov aj v tme. Táto technológia je obzvlášť užitočná v situáciách, kde je kritické identifikovať farby a detaily v noci, ako napríklad pri monitorovaní exteriérových prostredí alebo v kritických bezpečnostných aplikáciách.

mceclip0-29
Späť do obchodu