Čo je to WDR a na čo slúži?

Technológia WDR (z angl. Wide Dynamic Range) je spôsob digitálneho spracovania obrazu v scénach s veľkým rozsahom svetelnosti. Jednoduchšie povedané je to kompenzácia svetelnosti. To znamená, že ak chcete napríklad identifikovať osobu, je dôležité, aby sa dalo vidieť jej tvár. Na kamerách, ktoré túto funkciu nepodporujú môže byť zachytenie tváre problematické najmä v súvislosti s tienením alebo osvetlením (napríklad, keď priestor za osobou je príliš svetlý).

Kamery s funkciou WDR túto skutočnosť zaznamenajú a znížia jas tam, kde je priestor príliš svetlý a pridajú jas na tom mieste, kde je priestor príliš tmavý, čo umožní vidieť všetky časti obrazu v primeranom osvetlení. Typickým scenárom sú napríklad recepčné priestory alebo maloobchodné predajne, kde slnečné svetlo žiariace cez okná sa značne líši svojou intenzitou voči vnútornému osvetleniu.

Harvérové WDR

WDR používa obrazové snímače a procesor digitálneho signálu (DSP) na rovnomerné osvetlenie všetkých oblastí obrazu. Hardvérové WDR využíva obrazové snímače a procesor digitálneho signálu (DSP) na rovnomerné osvetlenie všetkých častí obrazu. Videokamera s hardvérovým WDR má dva senzory, ktoré snímajú dva skeny každej snímky videa. Prvý z nich, pri spomalenej rýchlosti (na zachytenie väčšieho množstva svetla), zobrazuje obraz za normálnych svetelných podmienok. Druhé skenovanie sa robí vysokou rýchlosťou, aby sa nasnímalo celkovo menej svetla a získal obraz so silným svetlom v pozadí. DSP kombinuje tieto dva skeny a vytvára jeden vyvážený a dobre osvetlený obraz. Táto varianta WDR je drahšia ako DWDR, no zároveň je viac odporúčaná, pretože dosahuje vyššiu kvalitu obrazu.

Digitálne WDR (DWDR)

DWDR používa namiesto senzorov algoritmy na digitálne zosvetlenie príliš tmavých oblastí a stlmenie príliš jasných oblastí. DWDR sa spolieha namiesto obrazového snímača na čip DSP. Upravuje každý jednotlivý pixel obrázka a podľa toho vypočítava a upravuje jas. Avšak táto technika je obmedzená. Intenzívna manipulácia s pixelmi vedie k tomu, že celkový obraz je zrnitejší, a preto nedosahuje takú kvalitu ako hardvérové WDR zabudované priamo v kamere. Digitálne WDR s odporúča najmä na miestach, kde nie je potrebné kvalitné WDR, cena kamery je potom nižšia.

 

Späť do obchodu