Inteligentné funkcie bezpečnostných kamier

Moderné kamerové systémy prinášajú aj nové funkcie. Prinášame Vám prehľad tých najaktuálnejších funkcií.

Detekcia tváre (face detection)

Kamera vyhľadáva a zaznamenáva ľudské tváre v snímanom obraze pre rýchlejšiu a jednoduchšiu identifikáciu. Funkcia detekcie tváre spočíva v schopnosti kamery nájsť a identifikovať ľudskú tvár v digitálnom obraze.

detekcia tváre

Detekcia opusteného objektu (object abandoned)

Kamera zaznamená objekt, ktorý nebol pôvodne na mieste a pribudol na určenom snímanom mieste a určitú dobu sa tam zdržiava a nebol nastavený ako súčasť priestoru v základných kritériách detekcie. Kamera tento objekt zaznamená a upozorní na pribudnutý objekt.

Detekcia chýbajúceho objektu (object missing)

Kamera zaznamená zmiznutie objektu, ktorý bol považovaný za súčasť sledovaného priestoru zo snímaného miesta. Následne kamera túto skutočnosť zaznamená a upozorní na odcudzenie objektu z priestoru.

Narušenie oblasti/zóny (intrusion)

Kamera má určenú vyznačenú oblasť snímania, ktorá je kamerou kontrolovaná proti neoprávnenému narušeniu. Po neoprávnenom vstupe do objektu kamera túto skutočnosť zachytí a upozorní na narušenie oblasti.

Prekročenie čiary (tripwire)

Kamera sleduje pre kameru vyznačenú čiaru priamo v obraze, ktorá upozorní na neoprávnené prekročenie pri prekročení vo zvolenom smere.

Zmena scény

Kamera sníma a kontroluje vyznačenú oblasť a pri zmene pohľadu kamery upozorní na zmenu.

Počítanie osôb (people counting)

Kamera kontroluje oblasť a zároveň zaznamenáva počet prechodov. Kamera zároveň prevádza údaje do grafov pre jednoduchšie vyhodnocovanie nazbieraných dát. Najčastejšie sa táto technológia využíva v maloobchodoch, rôznych podujatiach alebo atrakciách.

Teplotné mapy (heat maps)

Teplotná mapa zaznamenáva teplotné stopy po zákazníkoch a poskytuje záznamy a dáta vo forme mapy, ktorá zobrazuje „studené“ a „teplé“ miesta v prevádzke, čo umožňuje predajcom vidieť, v ktorej časti prevádzky sa zákazníci najviac zdržiavajú a podľa toho umiestniť svoj tovar v prevádzke.   

Detekcia ľudského tela (human body detection)

Deepin View kamery majú schopnosť detekovať, filtrovať a rozlišovať ľudí od iných objektov a pohybov v snímanom obraze, kde konvenčné VCA systémy väčšinou spúšťajú falošné alarmy. Táto funkcia je praktická najmä pri chránení objektov a perimetrov.

 

 

Manažment vozidiel (vehicle management)

Technológia monitorovania premávky a analytiku automatického rozpoznávania evidenčných čísel vozidiel (ANPR) je určená na sledovanie pohybu automobilovej dopravy a na zvýšenie efektívnosti stratégií riadenia dopravy. Pomocou ANPR je možné identifikovať vozidlá s evidenčným číslom a automaticky im umožniť prístup na verejné a súkromné ​​parkovisko. Kamery DeepinView sa samy učia informácie o ŠPZ na mieste a rozpoznávajú väčšie množstvo ŠPZ ako bežné systémy ANPR bez často ťažkopádnych úprav pozícií kamier. Technológia analýzy monitorovania dopravy je najčastejšie aplikovateľná na frekventovaných oblastiach a cestách alebo diaľniciach pre zachytenie rôznych dopravných prestupkov (napr. jazda na červenú, jazda v protismere atď.).

Odporúčané kamerové systémy

Späť do obchodu