Analógový alebo digitálny (IP) systém - aké sú rozdiely?

Bezpečnostné kamerové systémy sú založené na rôznych technológiách. Každá z nich má svoje výhody, ale aj nevýhody. V tomto článku sa dozviete aké sú to a môžete si prezrieť pre porovnanie aj videá jednotlivých systémov.

Analógové Systémy

Najstaršia a najrozšírenejšia technológia kamerových systémov sa vyznačuje predovšetkým nízkými obstarávacími nákladmi a jednoduchou inštaláciou. Jedná sa o spoľahlivú technológiu kamerových systémov, ktorá zvládne prenos analógového signálu po koaxiálnom kábli až do 500m. Jej zásadnou nevýhodou je pomerne nízke rozlíšenie a tým aj kvalita obrazu.

Výhody

  • Nízke obstarávacie náklady
  • Jednoduchá infraštruktúra
  • Prenos signálu až do 500m
  • Obraz v HD rozlíšení

Nevýhody

AHD kamerové sety

Vybrané AHD kamerové systémy

Digitálne IP systémy

Technológia, využívajúca počítačovú sieť pre prenos obrazu. Oproti analógovým systémom má kvalitnejší obraz s vyšším rozlíšením.
Výhody

  • Vyššie rozlíšenie obrazu
  • Relatívne nízke obstarávacie náklady
  • Digitálna technológia prenosu
  • Kamery nepotrebujú samostatné napájanie

Nevýhody

  • Oproti analógu, vyššia cena
  • Náročnejšia konfigurácia
IP kamerové sety

Vybrané IP kamerové systémy


Aké sú rozdiely

Zásadný rozdiel týchto technológií je v spôsobe prenosu informácií, teda v tom, ako sa prenáša obraz z kamier do záznamového / zobrazovacieho zariadenia. Prvý menovaný typ (analógové CCTV kamery) kamier pre prenos používa analógový prenos signálu, prakticky totožný so starým analógovým televíznym vysielaním. Prenosová norma pre TV prenos je stará viac ako 50 rokov a z tohto dôvodu sú možnosti tohto typu kamier trochu obmedzené.
Druhý typ kamier (IP kamery) používa na prenos obrazu bežnú počítačovú sieť, kde je pre prenos informácií väčšia šírka pásma a kamery tak nie sú toľko obmedzené, ako u predchádzajúcej technológie. V čom sa naopak tieto dve technológie v zásade neodlišujú, je spôsob získavania obrazu a jeho základné "fyzikálno-optické" princípy.

Porovnanie zapojenia AHD a IP setu

Schéma a postup zapojenia analógového HD kamerového systému

schemaSchéma a postup zapojenia digitálneho kamerového systému

schema

2MPX AHD vs 2MPX IP

Porovnanie obrazu kamier s rozlíšením 2MPx analógového HD (AHD) a digitálneho (IP) kamerového systému.
2Mpx rozlíšenie

Späť do obchodu