Výhody a nevýhody používania bezpečnostných kamier

V posledných dvoch desaťročiach zaznamenala sledovacia technológia neuveriteľný vývoj, vďaka ktorému je nielen oveľa pokročilejšia, ale aj cenovo dostupnejšia. Bezpečnostné kamery neboli pred dvadsiatimi rokmi také výkonné ako dnes. Takéto pokroky však prichádzajú ako dvojsečná zbraň, keď zvažujeme výhody aj nevýhody.

Sledovanie kamerou vyvolalo podozrenie u mnohých ľudí, ktorí nemajú s bezpečnostnými kamerami skúsenosti. Avšak výhody takýchto zariadení, najmä ak sú integrované s rozsiahlejším bezpečnostným zariadením v domácnosti alebo podniku, výrazne prevažujú nad nevýhodami. V tomto článku Vám chceme poskytnúť všetky informácie o výhodách a nevýhodách, ktoré prichádzajú s inštaláciou bezpečnostných kamier.

Odporúčané kamerové sety

 

Výhody bezpečnostných kamier

 

1. Odstrašujú zlodejov

Bezpečnostné kamery môžu odrádzať od kriminálnej činnosti, ktorá spôsobuje škody na majetku a zároveň znižuje počet trestných činov, ako sú vlámania a krádeže.

 

2. Monitorujú aktivitu vo vašej neprítomnosti

Keď ste mimo domova alebo firmy, môžete mať obavy, že sa stane niečo nepríjemné. Sledovanie, najmä vnútornou bezpečnostnou kamerou, môže prispieť k Vášmu pokoju, keď ste mimo domova. Ako rodič môžete skontrolovať bezpečnosť svojich detí. Kamera Vám umožňuje vykonávať kontroly tak často, ako je to potrebné. Okrem toho, keď vlastníte väčší pozemok alebo viacero nehnuteľností, zabezpečenie celej plochy pozemku je oveľa jednoduchšie.

Pre majiteľov firiem ktorí majú bezpečnostné kamery, je  tu možnosť pravidelne kontrolovať každodenné obchodné praktiky.  Takáto možnosť umožňuje manažérom a majiteľom firiem byť mimo pracoviska z akéhokoľvek dôvodu, zatiaľ čo bežný personál môže zvládnuť prácu na mieste. Okrem toho môžu správcovia sledovať zásoby, interakcie so zákazníkmi a ďalšie veci, aj keď sú preč.

 

 3. Zabezpečujú dôkazy

Inštalovanie kamier na strategických miestach sa hodí, keď potrebujete zaznamenať činnosť a slová ľudí. Moderné bezpečnostné kamery sú vybavené nielen kvalitným videom, ale aj zvukom. Vďaka jasnému obrazu v spojení s bezchybným zvukom sú pri nahrávaní série udalostí efektívnejšie než kedykoľvek predtým.

To je užitočné najmä v prípade, že nastane reálny problém, napríklad pracovný úraz. Pomocou bezpečnostnej kamery si môžete skontrolovať presný sled udalostí, tak, ako sa stali. Záznam v tomto prípade chráni zamestnanca aj zamestnávateľa, pretože zobrazí realitu, a nevzniká tak priestor na prekrútenie skutočností.

 

4. Pomáhajú dospieť k správnym rozhodnutiam

Zábery z bezpečnostných kamier vám môžu pomôcť robiť správne a spravodlivé rozhodnutia pri urovnávaní sporov v domácich aj profesionálnych situáciách. Či už ide o riešenie situácie zahŕňajúcej nezhody vo vašej rodine, medzi vašimi zamestnancami alebo medzi zákazníkom a vašim servisným personálom, vaše pochybnosti môžu byť upokojené pomocou vašej kamery.

Nesprávne, nevhodné alebo vymyslené tvrdenia zákazníkov alebo iných subjektov možno vyriešiť, keď si zo svojej bezpečnostnej kamery spravíte svojho spojenca.

 

5. Uchovávajú záznamy

Bezpečnostné kamery sú vynikajúcou možnosťou, keď chcete viesť záznamy o dianí v podniku alebo v jeho okolí. Dohľad, ktorý je použiteľný aj v domácnostiach, jednoducho monitoruje, ako sa udalosti dejú, ako môžu prebiehať nehody alebo neúmyselné udalosti, a možno ho v budúcnosti využiť. Firmy môžu pomocou kamier monitorovať prichádzajúce vozidlá, najmä pomocou kontroly vstupu a bezpečnostných turniketov, zatiaľ čo majitelia domov môžu použiť záznamy o tom, kto ich nehnuteľnosť navštívil. Okrem toho, ako je uvedené vyššie, negatívne interakcie, nešťastné náhody alebo trestná činnosť môžu byť zaznamenané a použiteľné pre právne účely.

 

Nevýhody bezpečnostných kamier

 

1. Problém so súkromím

Zatiaľ čo bezpečnostné kamery môžu dozerať na hrozby, nezákonné alebo agresívne správanie, monitorovanie nevyhnutne zaznamená všetko, čo kamera monitoruje. Kamery sa bežne umiestňujú v kanceláriách a skladoch. Firmy sú  vybavené bezpečnostnými kamerami na monitorovanie parkovísk a udržiavanie bezpečia. Takéto sledovanie však nevyhnutne zaznamenáva každého, kto prichádza a odchádza. Niektorým ľuďom môže prekážať že sú monitorovaní.

 

2. Môže to byť nákladná záležitosťˇ

Bežný bezpečnostný kamerový systém poskytuje vynikajúcu podporu bezpečnosti akéhokoľvek domu alebo firmy, ale môže byť drahý. Implementácia bezpečnostných kamier si zvyčajne vyžaduje vedenie káblov, a zahŕňa rozsiahlu prácu a viacero produktov na úspešnú implementáciu. Aj keď to nemusí nevyhnutne platiť pre menšie systémy a bezdrôtové kamery, počiatočná inštalácia so sebou zvyčajne prináša vyššiu cenu. Takáto implementácia však tiež poskytuje vynikajúci výsledok v tom, že káblový systém zvyčajne vydrží majiteľovi niekoľko rokov nad rámec bezdrôtových možností. Okrem toho káble spájajúce kamery s rekordérom vydržia desiatky rokov a sú použiteľné roky potom, čo boli kamery niekoľkokrát vymenené.

 

3. Môžu byť zraniteľné

Bezpečnostná kamera je elektronické zariadenie. Ako všetci vieme, príliš veľký náraz alebo voda v nesprávnej oblasti môžu účinne deaktivovať bezpečnostnú kameru. Vonkajšie bezpečnostné kamery sú vyrobené tak, aby vydržali štandardné poveternostné podmienky. Môžu však nastať extrémne prípady, ako napríklad zásah bleskom, alebo fyzická deaktivácia osobou s nekalými úmyslami. Zatiaľ čo niektoré produkty môžu byť účinnejšie ako iné, určité podmienky alebo udalosti budú vždy schopné neutralizovať elektroniku vo všeobecnosti.

 

4. Nedokážu zastaviť krádež

Je pravda, že bezpečnostné kamery odrádzajú zlodejov, no tým, ktorí sú odhodlaní spáchať trestný čin, nedokážu zabrániť. Na bezpečnostný kamerový systém je preto potrebné nazerať ako na súčasť významnejšieho bezpečnostného systému na odrádzanie od trestnej činnosti, aj ako na formu odstrašovania ako takého. Kamery sú však skutočne schopné pomôcť pri zhromažďovaní dôkazov o zločinoch, ktoré sa môžu stať pod ich dohľadom. Aj keď možno neurobia veľa pre to, aby niečo prekazili, dokážu zachytiť všetko, čo sa stane.

 

Výhody a nevýhody kamier verejnej bezpečnosti: Záver

Pri zadovážení bezpečnostných kamier prichádza do úvahy viacero faktorov, je potrebné zvážiť viac aspektov. Pri hľadaní ďalších informácií o bezpečnostných kamerách alebo systémoch sa môžete obrátiť na tým Securia Pro, aby ste získali najlepšiu predstavu o tom, čo je pre vás najlepšou voľbou. Náš tím má rozsiahle znalosti o každom našom produkte a môže vám jednoducho poskytnúť podrobné informácie o všetkom, čo ponúkame.

 

Odporúčané kamerové sety

 
Späť do obchodu