2Vp-p

  • "2Vp-p" znamená 2 volty peak-to-peak.
  • "Peak-to-peak" (p-p) označuje rozsah maximálnej amplitúdy signálu od jeho najnižšej (najnegatívnejšej) hodnoty po jeho najvyššiu (najpozitívnejšiu) hodnotu.
  • V tomto prípade, kamera prijíma alebo vysiela audio signál s maximálnou amplitúdou 2 volty. To znamená, že rozsah signálu je od -1V (najnižšia hodnota) po +1V (najvyššia hodnota).

Takže, úroveň "2Vp-p" popisuje maximálnu amplitúdu zvukového signálu, ktorý je schopný prechádzať cez audio rozhranie kamery. Táto špecifikácia je dôležitá pri pripájaní externých zvukových zariadení, ako sú mikrofóny alebo reproduktory, k záznamovému alebo prehrávaciemu zariadeniu.

Späť do obchodu