čistá tvrdá kompresia

Výraz "čistá tvrdá kompresia" v kontexte bezpečnostnej kamery znamená aplikáciu veľmi účinnej formy kompresie videa pri zázname. Tento typ kompresie znižuje veľkosť videa, čím ušetrí miesto na úložisku a umožňuje efektívnejšie spracovanie dát.

Kompresia videa sa používa pri zázname kamery na ukladanie obrazu s menším objemom dát. Tvrdá kompresia, najmä keď je označená ako "čistá", môže znamenať, že daná metóda kompresie je veľmi efektívna a udržiava čo najlepšiu kvalitu obrazu pri minimálnych nárokoch na úložisko.

Pri bezpečnostných kamerách je dôležité, aby záznamy boli čo najkvalitnejšie, ale zároveň aby zaberali čo najmenej miesta na úložisku. Čistá tvrdá kompresia ponúka vyvážený prístup medzi kvalitou videa a ušetrením miesta na úložisku, čo je dôležité pre dlhodobé uchovávanie nahrávok a správne fungovanie celého bezpečnostného systému.

Späť do obchodu