CVBS

CVBS znamená Composite Video Baseband Signal. Je to štandard, ktorý sa používa na analógový prenos videa. Označuje vstupný signál, ktorý je analógovým zdrojom videa, ako napríklad staršie bezpečnostné kamery alebo iné zariadenia, ktoré využívajú analógové rozhranie pre prenos obrazu. CVBS je pomerne staršia technológia, ktorá prenáša video pomocou jedného kábla a zahŕňa kombináciu obrazu a zvuku do jedného signálu. Pri pripojení kamerových systémov s analógovými kamerami alebo inými zariadeniami, ktoré používajú CVBS, do DVR záznamového zariadenia, je tento signál zachytený a nahrávaný na disky alebo iné pamäťové média. Pri používaní CVBS môže kvalita videa byť obmedzená na štandardné rozlíšenie, a to vo výške 480i/576i (štandardné rozlíšenie pre analógové televízne systémy). Tento formát môže byť podporovaný na mnohých starších alebo menej výkonných DVR záznamových zariadeniach ako spôsob záznamu analógového videa.

Späť do obchodu