DDNS

DDNS (Dynamic Domain Name System) je protokol, ktorý sa často využíva v bezpečnostných kamerách na umožnenie pripojenia k zariadeniu pomocou ľahko zapamätateľného doménového mena namiesto IP adresy, ktorá môže byť pridelená dynamicky a meniť sa.

Tu sú niektoré dôležité charakteristiky protokolu DDNS v kontexte bezpečnostných kamier:

 1. Dynamické pridelenie IP adries:

  • Mnoho domácich a malých firemných internetových pripojení dostáva dynamickú IP adresu od svojho poskytovateľa služieb. To znamená, že adresa sa môže meniť v čase.
 2. Doménové meno:

  • DDNS umožňuje priradiť zariadeniu (napríklad bezpečnostnej kamere) ľahko zapamätateľné doménové meno, ktoré je spojené s aktuálnou dynamicky pridelenou IP adresou.
 3. Automatizovaná aktualizácia:

  • DDNS podporuje automatizovanú aktualizáciu doménových mien v prípade, že sa zmení pridelená IP adresa. To zabezpečuje, že doménové meno vždy odkazuje na aktuálnu IP adresu zariadenia.
 4. Vzdialený prístup:

  • Používaním DDNS môžu užívatelia z ľubovoľného miesta na svete pristupovať k bezpečnostnej kamere pomocou ľahko zapamätateľného doménového mena, aj keď má kamera dynamickú IP adresu.
 5. Bezplatné a platené DDNS služby:

  • Existujú bezplatné aj platené DDNS služby, ktoré umožňujú používateľom registrovať si vlastné doménové meno a využívať ho pre vzdialený prístup k ich zariadeniam.

DDNS je užitočný nástroj pre situácie, kde máte dynamickú IP adresu a chcete pristupovať k svojim bezpečnostným kamerám alebo iným zariadeniam zvonku pomocou ľahko zapamätateľného doménového mena.

 
Späť do obchodu