DNS

Domain Name System - Systém názvov domén decentralizovaný systém, ktorý prevádza ľudsky čitateľné názvy domén na IP adresy, ktoré sú potrebné pre identifikáciu a komunikáciu v počítačových sieťach.

V súvislosti s bezpečnostnými kamerami by mohli byť dôležité nasledujúce aspekty DNS:

  1. Priradenie IP adries: Bezpečnostné kamery môžu byť priradené k názvom domén v rámci DNS. To znamená, že namiesto používania priamych IP adries pre prístup k kamerám, môžete použiť ľudsky čitateľné názvy, čo uľahčuje správu a identifikáciu.

  2. Vzdialený prístup a monitorovanie: Použitie DNS môže umožniť vzdialený prístup k bezpečnostným kamerám prostredníctvom internetu. To umožňuje monitorovanie a riadenie kamier z akéhokoľvek miesta, kde je k dispozícii internetové pripojenie.

Späť do obchodu