duálny tok

Duálny stream označuje schopnosť kamery generovať a odosielať dva rôzne video- a dátové toky s rôznymi parametrami alebo vlastnosťami. Tento prístup umožňuje kamere poskytovať viacero verzií toho istého obrazu alebo videa s rozdielnymi kvalitami, rozlíšeniami alebo rýchlosťami prenosu dát.

Existencia duálneho prúdu je užitočná z viacerých dôvodov:

  1. Monitorovanie a nahrávanie: Pomocou duálneho prúdu môže kamera súčasne poskytovať vysokokvalitný obraz pre detailné monitorovanie a zároveň generovať nižšie rozlíšenie alebo menší objem dát pre nahrávanie a prenos do vzdialených miest. Tento nízko-kvalitný stream sa používa napríklad pri prenose cez internet, aby sa minimalizovala náročnosť na šírku pásma.

  2. Rôzne použitie dát: Duálny stream môže byť použitý pre rôzne účely, napríklad jeden stream s vysokým rozlíšením sa môže použiť na živé sledovanie, zatiaľ čo druhý stream s nižším rozlíšením sa využije pre archiváciu alebo na vzdialený prístup.

  3. Optimalizácia zdrojov: Umožňuje efektívnejšie využitie zdrojov. Systémy môžu prispôsobiť tok podľa konkrétnych požiadaviek a obmedzení šírky pásma, čím sa minimalizuje zaťaženie siete.

Takýto prístup s dvojitým tokom umožňuje flexibilitu pri správe dát, významné úspory šírky pásma a lepšiu optimalizáciu využitia kamery v rôznych situáciách.

Späť do obchodu