Dynamická šírka

Funkcia Dynamická šírka (často označovaná ako Dynamický rozsah alebo HDR - High Dynamic Range) pri bezpečnostnej kamere je schopnosť zariadenia zachytávať obrazy s vysokou kvalitou a detailmi aj v prípade veľkých rozdielov v intenzite osvetlenia medzi rôznymi časťami scény.

Keď je scéna nasvietená rôzne silným svetlom, niektoré oblasti môžu byť príliš jasné a iné príliš tmavé, čo môže viesť k strate detailov. Funkcia Dynamická šírka (HDR) umožňuje kamere správne zachytiť detaily v jasných a tmavých častiach scény tak, aby výsledný obraz bol vyvážený a s detailmi v celej obrazovej ploche.

Pri kamerách s HDR sa používajú rôzne expozície a nastavenia citlivosti snímača, aby kamera dokázala získať informácie z jasných a tmavých častí scény. Tieto informácie sú potom kombinované, aby sa vytvoril konečný obraz so všetkými detailmi, čím sa dosiahne lepšia kvalita a konzistencia obrazu.

Funkcia Dynamická šírka (HDR) je užitočná najmä v situáciách, kde sa vyskytujú veľké rozdiely vo svetle a tme, ako napríklad pri monitorovaní exteriérov, v priestoroch so silným svetlom, alebo v situáciách, kde sú v hre jasné a tmavé oblasti v jednej scéne. Pomáha zachovať detaily aj v ťažkých svetelných podmienkach a poskytuje kvalitný a vyvážený obraz.

Späť do obchodu