Elektronická uzávierka

Elektronická uzávierka vzťahuje na funkciu, ktorá umožňuje riadiť dobu, počas ktorej senzor kamery zbiera svetlo a sníma obraz. Funkcia elektronickej uzávierky je dôležitá v situáciách so zmenami svetelných podmienok alebo pri potrebe prispôsobiť kameru pre konkrétne osvetlenie. Krátšia uzávierka (nižšie číslo) môže byť užitočná pri slabom svetle alebo naopak, aby sa zabránilo preexponovaniu v silnom svetle.

Späť do obchodu