front-end

"Front end" záznamu pri bezpečnostnej kamere sa vzťahuje na proces ukladania záznamov, ktorý sa vykonáva priamo na samotnej kamere alebo na lokálnom úložisku, ktoré je priamo spojené s kamerou. Tento spôsob ukladania záznamov sa označuje ako "front end", pretože dáta sa ukladajú na mieste, kde dochádza k zaznamenávaniu obrazu.

Front end ukladanie záznamov má niekoľko výhod:

  1. Rýchle ukladanie: Umožňuje rýchle ukladanie videí, pretože sa záznamy ukladajú priamo na úložisko umiestnené na mieste kamery.

  2. Redukcia zaťaženia siete: Ukladanie na front end znižuje potrebu prenosu dát po sieti, čím sa znižuje zaťaženie siete a šetrí sa šírka pásma.

  3. Odolnosť proti výpadkom siete: Keď sú dáta ukladané lokálne, záznamy sú odolné voči výpadkom siete alebo stratám spojenia.

Front end ukladanie záznamov sa používa v mnohých bezpečnostných kamerových systémoch, zvlášť v tých, kde je dôležité mať okamžitý prístup k záznamom a minimalizovať zaťaženie siete. Môže byť kombinované so záznamom na centrálnom úložisku pre zálohu alebo archiváciu dát.

Späť do obchodu