FTP

FTP (File Transfer Protocol) je sieťový protokol, ktorý slúži na prenos súborov medzi zariadeniami pripojenými k sieti. V kontexte bezpečnostných kamier môže byť FTP protokol využívaný na zasielanie alebo ukladanie snímok alebo videozáznamov z kamery na vzdialený server alebo úložisko.

Tu sú niektoré základné charakteristiky FTP protokolu v bezpečnostných kamerách:

 1. Prenos súborov:

  • FTP umožňuje bezpečnostnej kamere prenášať súbory (snímky alebo videozáznamy) medzi kamerou a vzdialeným serverom alebo úložiskom.
 2. Vzdialené úložisko:

  • Používaním FTP môžu bezpečnostné kamery odosielať svoje záznamy na vzdialené miesto, čo môže byť užitočné pre archiváciu a zálohovanie údajov.
 3. Automatické odosielanie:

  • Mnohé moderné bezpečnostné kamery majú možnosť automaticky odosielať snímky alebo záznamy na FTP server po detekcii pohybu alebo iných udalostí.
 4. Overenie prístupu:

  • Pre bezpečnosť môže byť vyžadované overenie prístupu prostredníctvom prihlasovacích údajov (užívateľské meno a heslo) na FTP server.
 5. Protokoly pre zabezpečenie:

  • Pre zabezpečenie prenosu dát cez sieť môže byť použitý aj šifrovaný variant FTP, ako je napríklad FTPS (FTP Secure) alebo SFTP (Secure File Transfer Protocol).

FTP protokol je bežne používaný v rôznych aplikáciách, kde je potrebný prenos súborov cez sieť. V bezpečnostných kamerách sa využíva pre odosielanie záznamov na vzdialené úložisko, čo môže byť užitočné pre archiváciu a zabezpečenie údajov.

 
Späť do obchodu