Gamma korekcia

Gamma korekcia je proces, ktorý sa používa na úpravu jasových hodnôt v obrazových systémoch, vrátane analógových bezpečnostných kamier. Cieľom gamma korekcie je dosiahnuť lineárnu alebo inú požadovanú zmenu medzi jasom na vstupe a jasom na výstupe zobrazovacieho zariadenia.

Gamma korekcia je potrebná vzhľadom na to, že ľudské oko má nelineárnu schopnosť vnímať jas. To znamená, že ľudia vnímajú menšie zmeny v jase pri nízkom jase viac citlivo ako pri vyššom jase. Ak by sa obrazový signál priamo prenášal alebo zaznamenával s lineárnou korekciou, obraz by mohol vyzerať neprirodzene alebo by sme stratili veľa detailov v tmavých alebo svetlých oblastiach.

Gamma korekcia v analógových bezpečnostných kamerách sa často označuje ako "gama" a môže byť nastavená v rôznych hodnotách podľa potrieb. Typické hodnoty sú v rozsahu 0,45 až 0,65. Nastavením gamma korekcie sa môže dosiahnuť vyvážený obraz so zachovanými detailmi vo svetlých a tmavých oblastiach.

V skratke, gamma korekcia je technika úpravy jasových hodnôt v obrazovom systéme, aby sa dosiahlo lepšie vizuálne vnímanie ľudským okom, ktoré má nelineárnu schopnosť vnímať jas. Týmto spôsobom môžu byť obrazy z bezpečnostných kamier správne vyvážené a poskytovať detaily v rôznych svetelných podmienkach.

Späť do obchodu