IO alarm

IO alarm (vstupno-výstupný alarm) je súčasťou bezpečnostných a monitorovacích systémov, ktorá umožňuje pripojenie externých zariadení či senzorov (vstupy) a následnú reakciu systému alebo kamery (výstupy) na zistené udalosti. Tieto alarmy môžu byť rôzneho charakteru, ako napríklad pohybový senzor, dymový detektor, otvárací senzor na dverách, a podobne.

Vstup IO alarmu predstavuje spojenie s externými senzormi, ktoré sledujú konkrétne udalosti alebo podmienky (napríklad detekcia pohybu, otvorenie dverí, zvýšenie teploty, a pod.). Keď senzor zaznamená nejakú nezvyčajnú situáciu, generuje signál, ktorý sa posúva do systému bezpečnosti.

Výstup IO alarmu je reakcia systému na prichádzajúci signál zo vstupu. Môže to byť rôzne, napríklad spustenie alarmu, zapnutie svetiel, záznam videa, odoslanie upozornenia cez e-mail alebo notifikácie na mobilný telefón.

Tento typ funkcie umožňuje flexibilitu v rámci bezpečnostných systémov. Umožňuje pripojenie rôznych senzorov alebo externých zariadení, čím sa zvyšuje schopnosť systému monitorovať, detekovať a reagovať na udalosti v reálnom čase. IO alarmy sú dôležitou súčasťou mnohých bezpečnostných systémov a zabezpečujú efektívnu ochranu a monitorovanie.

Späť do obchodu