Mainstream

Mainstream (Hlavný prúd) a substream (Vedľajší prúd) sú dva rôzne video streamy, ktoré sa používajú na prezeranie záznamov z vašej kamery. Mainstream: je primárny zdroj videa. Mainstream poskytuje najvyššiu kvalitu videa a je to stream, ktorý DVR / NVR používa pri ukladaní záznamu na interný pevný disk (HDD). Nastavenia hlavného prúdu možno upraviť tak, aby sa zvýšilo alebo znížilo rozlíšenie záznamu. Tieto nastavenia ovplyvnia veľkosť nahrávaného súboru a dostupný čas nahrávania. Substream: je sekundárny video kanál. Substream poskytuje video stream nižšej kvality a zvyčajne sa používa na streamovanie videa do počítačov, smartfónov alebo tabletov cez internet. To vám umožní znížiť kvalitu streamovania pre živé alebo vzdialené sledovanie a zároveň zachovať vyššiu kvalitu v hlavnom prúde pre nahrávanie a ukladanie na HDD.

Späť do obchodu