NTP

NTP (Network Time Protocol) je protokol, ktorý slúži na synchronizáciu času medzi zariadeniami v počítačovej sieti. V kontexte bezpečnostných kamier a iných sieťových zariadení, NTP umožňuje zabezpečiť presný a synchronizovaný čas, čo môže byť dôležité pre rôzne účely, napríklad pre časovú pečiatku záznamov alebo pre koordináciu medzi rôznymi zariadeniami v sieti.

Tu sú niektoré dôležité charakteristiky protokolu NTP:

 1. Presná synchronizácia času:

  • NTP umožňuje zariadeniam v sieti synchronizovať svoje interne časy pomocou presného času zo spoločného referenčného zdroja.
 2. Referenčné hodiny (NTP server):

  • Existujú referenčné hodiny alebo NTP servery, ktoré poskytujú presný čas. Zariadenia, ako sú bezpečnostné kamery, môžu tieto servery využívať na aktualizáciu svojho interného času.
 3. Prevencia odchýlky času:

  • NTP je navrhnuté tak, aby automaticky kompenzovalo odchýlky času, ktoré môžu nastať v dôsledku nepresností vo vnútri zariadení alebo kvôli časovým odchýlkam v sieti.
 4. Účel v bezpečnostných kamerách:

  • V bezpečnostných kamerách môže byť dôležité mať presne nastavený čas pre časovú pečiatku snímkov alebo záznamov. NTP pomáha zabezpečiť konzistentný časový údaj medzi rôznymi kamerami alebo inými zariadeniami v sieti.
 5. Hierarchický model:

  • NTP funguje na základe hierarchického modelu, kde existujú primárne zdroje času, ktoré poskytujú presný čas, a potom sú ďalšie zariadenia v sieti synchronizované s týmito primárnymi zdrojmi.

Dôsledkom použitia protokolu NTP v bezpečnostných kamerách je spoľahlivá a presná časová synchronizácia, ktorá je dôležitá pri analýze a interpretácii záznamov, ako aj pri koordinácii rôznych zariadení v sieti.

Späť do obchodu