ochrana pred bleskom

GB/T 17626.5 a IEC 61000-4-5 sú normy týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility a odolnosti elektrických a elektronických zariadení voči rôznym elektromagnetickým interferenciám, vrátane bleskových výbojov. V súvislosti s bezpečnostnými kamerami označujú tieto normy požiadavky a testovacie postupy, ktoré by mali byť splnené, aby sa zabezpečila ochrana pred bleskom a minimalizovalo riziko poškodenia týchto zariadení.

Tu sú niektoré aspekty, ktoré môžu byť očakávané v súvislosti s ochranou pred bleskom podľa týchto noriem:

  1. Testovanie odolnosti voči blesku: Normy môžu obsahovať požiadavky na testovanie odolnosti bezpečnostných kamier voči bleskovým výbojom podľa špecifikovaných kritérií. Tieto testy môžu zahŕňať simuláciu bleskových výbojov, aby sa zistila schopnosť kamery odolávať týmto extrémnym elektromagnetickým podmienkam.

  2. Bleskové odvody a ochrana pred surges: Normy môžu uvádzať požiadavky na použitie bleskových odvodov a ochranu pred bleskovými surges na minimalizáciu rizika poškodenia zariadenia. To môže zahŕňať využitie zemniacich systémov a filtračných zariadení.

  3. Elektromagnetická kompatibilita: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu môžu byť tiež súčasťou týchto noriem. To zahŕňa schopnosť zariadenia fungovať v prostredí s elektromagnetickými rušeniami bez toho, aby vytváralo rušenie alebo bez toho, aby bolo náchylné na vonkajšie interferencie, vrátane bleskových výbojov.

  4. Špecifikácie pre prípojky a káble: Normy môžu obsahovať špecifikácie týkajúce sa prípojok a káblov, aby sa minimalizovalo riziko prenosu bleskových výbojov do zariadenia.

  5. Testovacie metódy: Normy môžu obsahovať presné testovacie metódy, ktoré by mali byť použité na overenie, či bezpečnostné kamery spĺňajú požiadavky na ochranu pred bleskom.

 

Späť do obchodu