OSD

OSD (On-Screen Display) je funkcia, ktorá umožňuje zobrazovanie a úpravu rôznych nastavení priamo na obrazovke bezpečnostnej kamery. Táto funkcia umožňuje užívateľovi meniť rôzne parametre kamery, ako sú kontrast, jas, farebnosť, rovnováha bielej, ostrosť a ďalšie nastavenia bez potreby externého softvéru alebo priamo z kamery.

OSD poskytuje užívateľovi priamy prístup k týmto nastaveniam a umožňuje ich zmenu priamo na obrazovke. To je užitočné v prípade, že užívateľ potrebuje upraviť parametre kamery na mieste, napríklad pri nastavovaní kamery na novú pozíciu alebo optimalizáciu obrazu v reálnom čase.

Okrem úprav obrazu môže OSD taktiež zahŕňať informácie o stave kamery, ako napríklad teplota, čas, dátum, IP adresa, informácie o zapnutí/vypnutí funkcií a ďalšie relevantné údaje.

Táto funkcia je obvykle dostupná u pokročilejších bezpečnostných kamier a k dispozícii cez menu alebo ovládacie prvky kamery. Umožňuje užívateľovi rýchlo a priamo manipulovať s rôznymi nastaveniami, čím zjednodušuje nastavovanie a správu bezpečnostných kamier.

Späť do obchodu