p2p

P2P (peer-to-peer) sieťový protokol je typ protokolu navrhnutého na komunikáciu a zdieľanie zdrojov medzi rovnocennými (peer) zariadeniami alebo uzlami v sieti. V P2P sietiach nie je centrálny server, ktorý by riadil všetku komunikáciu. Namiesto toho zariadenia v sieti, známe ako peery, priamo spolupracujú medzi sebou, zdieľajúc zdroje a poskytujúc služby.

Tu sú niektoré základné charakteristiky P2P sieťového protokolu:

 1. Rovnocenný výpočetný model:

  • V P2P sietiach sú všetky zariadenia považované za rovnocenné (peery), pričom každé zariadenie môže zároveň slúžiť ako klient aj server.
 2. Decentralizovaná komunikácia:

  • V P2P sietiach nie je centrálny bod riadenia. Zariadenia priamo komunikujú medzi sebou bez potreby sprostredkovateľa.
 3. Zdieľanie zdrojov:

  • P2P protokoly umožňujú zdieľanie rôznych zdrojov, ako sú súbory, šírenie šírky pásma, výpočtový výkon a ďalšie, medzi zariadeniami v sieti.
 4. Skalovateľnosť:

  • P2P siete sú často veľmi skalovateľné, pretože každý pridávaný peer zvyšuje celkovú kapacitu siete.
 5. Bez centrálnej závislosti:

  • P2P siete sú odolné voči výpadkom, pretože nedochádza k výpadkom centrálneho bodu, keďže každé zariadenie môže byť zdrojom a poskytovať služby.

Príklady P2P protokolov zahŕňajú BitTorrent pre zdieľanie súborov, Skype pre hlasovú a video komunikáciu, alebo blockchain siete, kde uzly spolupracujú na distribuovanom registri transakcií.

P2P siete sa používajú v rôznych oblastiach a majú výhody, ako sú odolnosť voči výpadkom, skalovateľnosť a efektívne zdieľanie zdrojov medzi používateľmi.

Späť do obchodu