Pan & Tilt

Pan & Tilt sú dve základné funkcie ovládania kamery, ktoré umožňujú pohyb kamery v rôznych smeroch a uhloch. Tieto funkcie umožňujú kamere získať širší zorný uhol a sledovať viacero oblastí, čím zvyšujú flexibilitu a efektivitu pri monitorovaní.

  • Pan (Panoráma): Panomoráma sa týka horizontálneho pohybu kamery zľava doprava. Kamera s funkciou Pan je schopná otáčať sa na strane a získavať zorný uhol v rôznych smeroch, čo umožňuje pokrytie širokej oblasti bez potreby fyzickej manipulácie kamery. Kamery s funkciou Pan sa môžu otáčať o 360 stupňov alebo o iný definovaný rozsah podľa ich konkrétneho modelu.

  • Tilt (Naklonenie): Tilt sa týka vertikálneho pohybu kamery nahor a nadol. Táto funkcia umožňuje kamere pohybovať sa nahor alebo nadol, čím mení zorný uhol kamery. Znamená to, že kamera môže sledovať aj objekty vo výškach, napríklad hore pod stropom alebo nadol pri zemi.

Spoločne tieto funkcie, Pan & Tilt, umožňujú kameňom pohybovať sa v rôznych smeroch, čo poskytuje široké pokrytie priestoru a flexibilitu v monitorovaní rôznych oblastí bez potreby fyzickej manipulácie kamery. To zvyšuje schopnosť kamery sledovať pohyb, zmeny a monitorovať väčšie oblasti, čím zlepšuje celkovú účinnosť systému sledovania a bezpečnosti.

Späť do obchodu