Patrol track

Patrol track je funkcia, ktorá umožňuje kamere automaticky sledovať určenú trasu alebo cestu. Táto funkcia môže byť využívaná najmä v pohyblivých kamerách, známych aj ako PTZ kamery (Pan-Tilt-Zoom), ktoré majú schopnosť pohybu v horizontálnom smere (otáčanie), vertikálnom smere (nakláňanie) a priblíženia (zoom).

Hlavné rysy funkcie "patrol track" zahŕňajú:

 1. Automatický pohyb kamery:

  • Pri použití "patrol track" môže kamera automaticky sledovať určenú trasu alebo cestu, ktorú definuje užívateľ. Táto trasa môže byť nastavená vopred podľa potrieb monitorovania.
 2. Predefinované body alebo oblasti:

  • Užívateľ môže vopred nastaviť body alebo oblasti, ktoré majú byť sledované kamerou, a kam sa má presunúť.
 3. Automatické sledovanie udalostí:

  • "Patrol track" môže byť tiež integrovaný s funkciou automatického sledovania udalostí. Napríklad, keď kamera zaznamená pohyb v určenej oblasti, môže sa automaticky presunúť na túto oblasť a sledovať ju.
 4. Programovateľné a plánovateľné:

  • Táto funkcia je obvykle programovateľná a plánovateľná, čo umožňuje prispôsobenie sledovacej trasy podľa konkrétnych požiadaviek a podľa potreby meniť trasu v rôznych časoch.

"Patrol track" umožňuje bezpečnostným kamerám efektívne pokrývať veľké plochy a monitorovať rôzne oblasti bez potreby neustáleho manuálneho ovládania. Je to užitočná funkcia pre bezpečnostné systémy, ktoré vyžadujú dynamické monitorovanie a sledovanie.

Späť do obchodu