PIR

PIR detekcia pohybu (Passive Infrared Detection) je technológia využívaná v bezpečnostných kamerách a senzoroch na detekciu teplotných zmien v okolí, ktoré sú spojené s pohybom objektov. Táto technológia je často integrovaná do bezpečnostných systémov na monitorovanie oblastí a spúšťanie rôznych reakcií v prípade detekcie pohybu.

Princíp PIR detekcie pohybu zahŕňa nasledujúce kľúčové body:

  1. Teplotné detekcie: PIR senzory sú navrhnuté tak, aby reagovali na teplotné zmeny v ich okolí. Ľudské telo a iné objekty vyžarujú teplo vo forme infračerveného žiarenia, a PIR senzory sú citlivé na tieto zmeny teploty.

  2. Pasívny charakter: PIR senzory sú pasívne, čo znamená, že neposielajú sami žiadne energie do prostredia. Namiesto toho reagujú na tepelné signály vyžarované objektami v ich okolí.

  3. Analýza zmien: Keď PIR senzor detekuje zmenu v teplote, vyhodnocuje ju ako možný pohyb. Senzor môže byť nastavený na rôzne úrovne citlivosti a reakcie na pohybové udalosti.

  4. Integrácia s bezpečnostnými kamerami: PIR senzory sú často integrované s bezpečnostnými kamerami. Keď PIR senzor detekuje pohyb, môže spustiť záznam alebo aktivovať iné bezpečnostné funkcie.

  5. Redukcia falošných poplachov: PIR senzory sa snažia minimalizovať falošné poplachy tým, že reagujú na teplotné zmeny spojené s pohybom živých objektov, nie na iné vonkajšie faktory ako veterné poryvy alebo svetelné zmeny.

PIR detekcia pohybu je obzvlášť užitočná v bezpečnostných systémoch, pretože umožňuje rýchlu reakciu na potenciálne nebezpečné situácie. Často sa využíva v kombinácii s bezpečnostnými kamerami, kde senzor môže spustiť nahrávanie, kameru nasmerovať na miesto detekcie pohybu alebo spustiť iné bezpečnostné protokoly.

Späť do obchodu