Radarová dvojitá indukcia

Radarová dvojitá indukcia znamená, že kamera využíva dva senzory pohybu založené na radarovej technológii na zlepšenie spoľahlivosti detekcie. Tento prístup k detekcii pohybu môže zvýšiť presnosť a znížiť falošné alarmy v porovnaní s použitím len jedného senzora.

Tu sú niektoré kľúčové pojmy v súvislosti s radarovou dvojitou indukciou:

  1. Radarová technológia: Radar (RAdio Detection And Ranging) je technológia, ktorá využíva elektromagnetické vlny na detekciu a určenie polohy objektov. V kontexte bezpečnostných kamier môže byť radar využívaný na detekciu pohybu objektov v monitorovanej oblasti.

  2. Dvojitá indukcia: Dvojitá indukcia znamená, že kamera využíva dva samostatné senzory pohybu založené na radarovej technológii. Tým, že kombinuje vstupy z oboch senzorov, kamera môže získať presnejšie informácie o pohybe a zároveň znížiť pravdepodobnosť falošných alarmov.

  3. Zlepšená spoľahlivosť: Použitie dvojitého radarového senzora môže viesť k zlepšenej spoľahlivosti detekcie pohybu. Kombinované informácie z dvoch senzorov umožňujú kamere lepšie rozpoznávať skutočný pohyb od iných zdrojov pohybu alebo rušivých faktorov, ktoré by mohli spôsobiť falošné alarmy.

  4. Minimizácia falošných alarmov: Dôsledkom lepšej detekcie pohybu môže byť aj zníženie falošných poplachov. Dvojitá indukcia môže pomôcť eliminovať falošné alarmy spôsobené jednoducho vnímaním prírodných javov, ako sú vetry, alebo inými neškodnými pohybmi, ktoré by mohli vyvolať falošný poplach v prípade použitia iba jedného senzora.

Takýto prístup môže byť užitočný v bezpečnostných systémoch, ktoré vyžadujú spoľahlivú detekciu pohybu s minimálnymi falošnými alarmami.

 
Späť do obchodu