S/N ratio

S/N pomer (Signal-to-Noise Ratio) je pomer medzi úrovňou signálu (užitočný signál) a úrovňou šumu (náhodné elektrické alebo obrazové interferencie) v zázname alebo prenose. S/N pomer vyjadruje, akým spôsobom je užitočný signál odlišný od nežiadúceho šumu, pričom vyšší S/N pomer je vždy žiaducou vlastnosťou.

V kontexte bezpečnostných kamier je S/N pomer dôležitým ukazovateľom kvality obrazu. Čím vyšší je S/N pomer, tým lepšia je schopnosť kamery zachytiť jemné detaily a obrazové informácie, najmä v podmienkach s nízkym osvetlením. Nižší S/N pomer môže viesť k menej jasnému a viac šumivému obrazu.

Pri výbere bezpečnostnej kamery je ideálne hľadať vysoký S/N pomer, pretože to znamená, že kamera je schopná poskytovať čistší a jasnejší obraz v rôznych svetelných podmienkach. V prípade bezpečnostných kamier je obzvlášť dôležité, aby boli schopné poskytovať kvalitný obraz aj v noci alebo pri slabom osvetlení.

Vzorec S/N pomeru môže byť definovaný ako pomer maximálnej úrovne signálu k úrovni šumu. Vyjadruje sa často v decibeloch (dB). Pre lepšie porovnávanie a hodnotenie je žiaduce, aby sa udávalo v decibeloch a nie len ako jednoduchý numerický pomer.

 

  1. Vysoký S/N ratio (nad 50 dB):

    • Kamery s vysokým S/N pomerom poskytujú kvalitné obrazy, ktoré majú minimálny šum. Sú vhodné pre kritické aplikácie, kde je dôležitá vysoká kvalita záznamu, napríklad pri identifikácii osôb alebo číselných štítkov.
  2. Stredný S/N ratio (30 dB až 50 dB):

    • Väčšina komerčne dostupných bezpečnostných kamier má S/N pomer v tejto kategórii. Poskytujú adekvátnu kvalitu obrazu pre väčšinu bežných aplikácií a podmienok osvetlenia.
  3. Nižší S/N ratio (pod 30 dB):

    • Kamery s nižším S/N pomerom môžu mať problémy s reprodukciou jasných a detailných obrazov v náročných podmienkach, napríklad pri slabom osvetlení. Sú vhodné pre jednoduché aplikácie, kde nie je potrebná vysoká kvalita obrazu.
Späť do obchodu