UpLink

"Uplink port" sa používa na označenie portu, ktorý je určený na pripojenie k vyššiemu úrovni sieťového zariadenia, často k inému swtichu, smerovaču alebo inému sieťovému prvku. Uplink porty majú širšiu prenosovú šírku pásma a slúžia na pripojenie switcha k centrálnej časti siete alebo k vyššiemu úrovni sieťového zariadenia.

Tu sú niektoré kľúčové body týkajúce sa Uplink portu pri PoE switchi:

  1. Prenos dát: Uplink port umožňuje prenos dát medzi PoE switchom a ďalším vyšším úrovňovým switchom alebo smerovačom. Tieto porty bývajú často označované ako Uplink, Gigabit Uplink alebo jednoducho port s vyššou prenosovou rýchlosťou.

  2. Prenos napájania: PoE switchy majú schopnosť prenášať napájanie spolu s dátami cez jediný Ethernet kábel pomocou PoE technológie. Ak je Uplink port PoE switcha, môže poskytovať aj PoE napájanie pre pripojené zariadenia, ak sú tieto zariadenia PoE kompatibilné.

  3. Vyššia prenosová rýchlosť: Uplink porty bývajú často vybavené vyššou prenosovou rýchlosťou než bežné porty na pripojenie koncových zariadení. Napríklad, môže ísť o porty s rýchlosťou 1 Gigabit alebo dokonca 10 Gigabit v moderných sietiach.

  4. Rôzne typy portov: Uplink porty môžu byť realizované rôznymi spôsobmi, vrátane klasických Ethernet portov, fiber optic portov (SFP, SFP+) alebo iných špeciálnych technológií pre špecifické potreby siete.

  5. Konfigurácia a spravovanie: V niektorých prípadoch môže byť Uplink port konfigurovateľný a mať rozličné vlastnosti v závislosti od potrieb siete. Môže byť súčasťou spravovateľného PoE switcha.

Späť do obchodu