Varifokálny objektív

Optický zoom vyjadruje priblíženie snímaného objektu zmenou ohniskovej vzdialenosti sústavy šošoviek objektívu kamery. Vyjadruje sa pomerom nastavenej ohniskovej vzdialenosti ku najmenšej ohniskovej vzdialenosti objektívu. Napríklad ak má kamera nastaviteľný varifokálny objektív s ohniskovou vzdialensoťou 3 až 9mm, tak má kamera optický zoom vyjadrený číslom 3x (9:3=3).

Späť do obchodu