WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) je bezpečnostný protokol navrhnutý na ochranu bezdrôtových (Wi-Fi) sietí. Existuje niekoľko verzií WPA, pričom WPA a WPA2 sú dve z najpoužívanejších. Tieto protokoly zabezpečujú šifrovanie dát prenášaných medzi bezdrôtovými zariadeniami a prístupovým bodom (Wi-Fi routerom). Tu sú niektoré základné charakteristiky WPA:

 1. Šifrovanie prenosu dát:

  • WPA zabezpečuje šifrovanie prenosu dát medzi bezdrôtovými zariadeniami a prístupovým bodom, čím chráni dáta pred neoprávneným odpočúvaním a prístupom.
 2. Protokol autentifikácie:

  • WPA používa rôzne autentifikačné protokoly na overenie identít pripojených zariadení. Medzi ne patrí napríklad PSK (Pre-Shared Key), ktorý sa zvyčajne používa pri domácich sietiach, alebo EAP (Extensible Authentication Protocol) pre podnikové siete.
 3. Kľúče a autentifikačné režimy:

  • WPA podporuje rôzne autentifikačné režimy, ako sú WPA-Personal (pre domáce siete) a WPA-Enterprise (pre podnikové siete). Každý režim používa rôzne metódy autentifikácie a kľúče.
 4. WPA2:

  • WPA2 je vylepšená verzia pôvodného WPA, ktorá používa moderné a bezpečnejšie šifrovacie protokoly, ako napríklad AES (Advanced Encryption Standard). WPA2 sa považuje za bezpečnejší štandard a odporúča sa pre bezdrôtové siete.
 5. Dlhý náhodný kľúč:

  • WPA umožňuje použitie dlhých náhodných kľúčov (napríklad passphrase) pre zabezpečenie šifrovania. Tieto kľúče sú ťažko uhádnuteľné a zvyšujú bezpečnosť siete.

Bezpečnostné protokoly, ako je WPA, sú dôležité pre zabezpečenie bezdrôtových sietí pred rôznymi bezpečnostnými hrozbami. Používatelia by mali preferovať najnovšie a najbezpečnejšie verzie, ako je WPA2, a postarať sa o správne nastavenie svojich bezdrôtových sietí.

 
Späť do obchodu