Z čoho sa skladá kamerový systém?

Čo je bezpečnostný kamerový systém?

Bezpečnostný kamerový systém, alebo uzavretý televízny okruh (CCTV), slúži na monitorovanie a zaznamenávanie aktivít v určenom priestore. Bezpečnostné systémy obsahujúce kamery, záznamové zariadenie (DVR alebo NVR) a zobrazovaciu obrazovku (monitor)  zvyšujú bezpečnosť snímaním videozáznamov.

Kamery môžu byť analógové, digitálne (IP) alebo wifi,  s rôznymi funkciami, ako je napríklad nočné videnie alebo detekcia pohybu. Analógové systémy používajú na prenos dát koaxiálne káble, zatiaľ čo IP systémy používajú sieťové káble. Záznamové zariadenie ukladá zachytené zábery na pevné disky, pričom DVR spracovávajú analógové dáta a NVR digitálne dáta z IP kamier. Používatelia môžu sledovať živé vysielanie lokálne alebo vzdialene cez internet. Funkcie detekcie pohybu a výstražné systémy ďalej posilňujú bezpečnosť a umožňujú včasnú reakciu na potenciálne hrozby. Bezpečnostné kamerové systémy slúžia ako efektívne nástroje na sledovanie, odstrašovanie a zhromažďovanie dôkazov v rôznych prostrediach, od domácností a firiem až po verejné priestranstvá.

Z akých komponentov sa skladá bezpečnostný kamerový systém? 

1. Kamery

Základné rozdelenie kamier je: analógová kamera, IP kamera, wifi kamera 

Analógové bezpečnostné kamery:

 • Jednoduchosť inštalácie: Analógové kamery majú často jednoduchšiu inštaláciu a nie sú tak náročné na technické znalosti.

 • Nízka cena: Všeobecne sú analógové kamery lacnejšie ako ich digitálne náprotivky.

 • Obmedzené funkcie: Analógové kamery sú obmedzené v možnostiach, ako je vzdialený prístup alebo manipulácia s obrazom.

 

IP (Internet Protocol) bezpečnostné kamery:

 • Vysoké rozlíšenie: IP kamery často poskytujú vyššie rozlíšenie obrazu a podporujú HD a 4K rozlíšenia.

 • Rozsiahle možnosti nastavenia: Majú širokú škálu funkcií, ako je pohybová detekcia, detekcia tváre, detekcia zvuku a ďalšie, ktoré je možné nastaviť a konfigurovať podľa potreby

 

WiFi bezpečnostné kamery:

 • Jednoduchá inštalácia: WiFi kamery nevyžadujú káblovú pripojenosť a umožňujú rýchlu inštaláciu bez potreby vŕtania otvorov na vedenie káblov.

 • Flexibilita umiestnenia: Pretože nie sú viazané káblovou infraštruktúrou, môžu byť umiestnené v rôznych častiach domu alebo obchodu.

 • Bezpečnosť siete: WiFi kamery vyžadujú primerané opatrenia na zabezpečenie siete, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k obrazu alebo možnej zraniteľnosti siete.

mceclip0-52

2. Kabeláž

 • Analógové kamery : Analógové kamery zvyčajne používajú koaxiálne káble na prenos video signálov do záznamového zariadenia.

 • IP kamery : IP kamery používajú sieťové káble (napr. ethernetové káble) na prenos digitálnych video dát cez sieť

 • Wifi kamery: Wifi kamery vyžadujú napájacie káble, ktoré sa pripájajú k elektrickej sieti.  Hlavným spôsobom pripojenia k sieti je samozrejme bezdrôtové pripojenie pomocou WiFi.

mceclip1-17

3. Záznamník (DVR/NVR)

 • DVR (Digitálny videorekordér): Používaný v analógových systémoch, DVR spracováva a zaznamenáva video signály z analógových kamier. Záznam ukladá na pevný disk.
 • NVR (Sieťový videorekordér): Používaný v IP kamerových systémoch, NVR spracováva a zaznamenáva digitálne video dáta z IP kamier. Môže mať aj pokročilé funkcie.
mceclip0-23

4. Napájací zdroj

 • Napájanie kamier: Hlavnou funkciou napájacieho zdroja je poskytnutie dostatočnej elektrickej energie pre správnu prevádzku kamier. Kamery potrebujú stabilné napájanie na snímanie videa a prenos dát.

 

5. Pevný disk

Používanie pevného disku pri kamerovom systéme je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 • Ukladanie nahrávok: Pevný disk slúži na ukladanie nahrávok a záznamov z bezpečnostných kamier. 

 • Archivácia záznamov: Pevný disk umožňuje uchovávať nahrávky na dlhšiu dobu a vytvárať archív záznamov, čo môže byť užitočné pre overenie udalostí.

mceclip3-5

6. Monitor

Monitor pri kamerovom systéme zabezpečuje niekoľko dôležitých funkcií:

 

 • Živé sledovanie: Monitor umožňuje užívateľom sledovať živé videá z bezpečnostných kamier v reálnom čase. To umožňuje monitorovať aktivity a udalosti v monitorovanom prostredí a rýchlo reagovať na potenciálne hrozby alebo problémy.

 • Prehrávanie záznamov: Monitor umožňuje užívateľom sledovať prehrávané záznamy a  archivované videá uložené na záznamovom zariadení (napr. DVR alebo NVR). To umožňuje prehliadať minulé udalosti a nájsť potrebné záznamy na vyšetrovanie alebo analýzu.

 • Prvotné nastavenie: Monitor je pri kamerovom systéme potrebný pri prvotných nastaveniach celého systému a kamier. Ak by ste chceli v budúcnosti využívať iba sledovanie cez mobil, aj v tom prípade potrebujete monitor pri prvotných nastaveniach.
mceclip4-3

7. Junction box/ Držiak na kameru

Montáž junction boxu pri inštalácii bezpečnostnej kamery môže byť potrebná alebo odporúčaná z niekoľkých dôvodov:

 • Ochrana káblov a konektorov: Junction box poskytuje ochranu pre káble a konektory pripojené k bezpečnostnej kamere. Pomáha zabrániť poškodeniu káblov vonkajšími vplyvmi ako je vlhkosť, dažď, prach, alebo mechanické poškodenie.

 • Estetický účinok: Junction box môže tiež poskytnúť estetický efekt tým, že skryje káble a konektory, čo robí inštaláciu čistejšou a profesionálnejšou.

 • Stabilizácia inštalácie: Junction box môže poskytnúť stabilnejšiu a pevnejšiu montáž pre bezpečnostnú kameru. To môže byť dôležité najmä pri inštalácii na nepravidelné povrchy alebo na miesta so silným vetrom.

mceclip0-57

8. Záložný zdroj

Záložný UPS (uninterruptible power supply) zdroj môže byť užitočný doplnok k bezpečnostnému kamerovému systému, ale nie je nevyhnutný vo všetkých prípadoch. Tu je niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť:

 • Nepretržité napájanie: UPS zdroj poskytuje záložnú energiu v prípade výpadku prúdu. To znamená, že ak dôjde k výpadku elektrickej energie, kamery a záznamové zariadenie budú stále fungovať. 

  Elektrická sieť môže byť nestabilná a môže ohroziť bezpečnostný kamerový systém v rôznych situáciách:

  • Búrky a blesky: Počas búrky môže dôjsť k výkyvom v dodávke elektrickej energie, a to buď priamo z dôvodu poškodenia elektrických vedení alebo z dôvodu vypínania elektrických liniek na ochranu pred bleskom. Tieto výkyvy môžu spôsobiť krátke výpadky prúdu alebo prudké zvýšenie napätia, ktoré by mohlo poškodiť zariadenia, ako sú bezpečnostné kamery.

  • Preťaženie siete: V niektorých oblastiach môže dôjsť k preťaženiu elektrickej siete počas obdobia s vysokou spotrebou energie, čo môže viesť k výpadkom prúdu alebo k prudkým zmenám napätia. Tieto podmienky môžu negatívne ovplyvniť aj kamerový systém. 

  • Staré alebo poškodené elektrické inštalácie: V starších budovách alebo v oblastiach s poškodenou infraštruktúrou môže byť elektrická sieť nestabilná kvôli starým alebo zle udržiavaným elektrickým inštaláciám. Tieto problémy môžu spôsobiť výpadky prúdu alebo iné problémy s dodávkou elektrickej energie, ktoré by mohli ovplyvniť kamerový systém.

   

 • Ochrana dát: V prípade, že bezpečnostný kamerový systém zaznamenáva dôležité obrazy, je dôležité, aby sa tieto dáta nestratili v prípade výpadku prúdu. UPS môže pomôcť chrániť záznamové zariadenie pred stratou dát v dôsledku neočakávaných prerušení napájania.

  V týchto prípadoch môže záložný UPS (uninterruptible power supply) zdroj poskytnúť ochranu pre kamerový systém tým, že poskytne záložnú energiu v prípade výpadku prúdu alebo prudkých zmenách napätia. To môže zabrániť poškodeniu kamerových zariadení a udržať ich v prevádzkyschopnom stave aj počas nepriaznivých podmienok v dodávke elektrickej energie.

mceclip1-41

 Spolupráca týchto komponentov umožňuje bezpečnostným kamerovým systémom monitorovať prostredie, zaznamenávať udalosti a poskytovať užívateľom údaje potrebné na zabezpečenie a ochranu majetku alebo prostredia.

Späť do obchodu