Aký internet je potrebný na kamerový systém?

Najbežnejšou požiadavkou zákazníkov je schopnosť sledovať cez kamerové systémy svoj majetok kedykoľvek a kdekoľvek pomocou mobilného telefónu cez internet.

Najnovšie kamerové systémy majú túto schopnosť sledovania obrazu na diaľku pomocou mobilného zariadenia, avšak pre fungovanie tejto schopnosti v požadovanej kvalite, musia byť splnené určité požiadavky.

Upload

Najdôležitejším parametrom pre sledovanie kamier je upload. Upload je rýchlosť odosielania dát od kamerového systému do internetu. (opakom je tzv. download, čo je rýchlosť prijímania dát)

Pri bežnom surfovaní na internete alebo pozeraní videí je dostatočná linka od 4Mbit, pre kamerové systémy je avšak problém, že pri týchto linkách je rýchlosť odosielania dát napríklad 0,25Mbit, čo je 16-násobne pomalšia rýchlosť odosielania (upload), ako rýchlosť prijímania dát (download). Preto je rýchlosť odosielania dát (upload) Vašej linky podstatnou súčasťou sledovania kamier cez internet.

 

Meranie internetu

Existuje mnoho programov pre meranie prijímania a odosielania dát (download/upload) Vášho internetu. Jeden z nich je napríklad https://www.rychlost.sk

Linka, ktorá je vhodná aj pre rozsiahly kamerový systém je 50 / 5Mbit.

Odporúčané rýchlosti uploadu pre počet kamier:

Počet kamier Rýchlosť uploadu
1-5 0,5 Mbit
6-10 1,5 Mbit
11-18 3 Mbit
20 a viac 4 Mbit

 

minimálna rýchlosť internetu

Potreba pevnej IP adresy

V súčasnosti je v ponuke možnosť vybrať si kamerový systém, pri ktorom už nie je potrebné mať pevnú (statickú) IP adresu.

Pripojenie na kamerové systémy je uskutočnené prostredníctvom P2P protokolu. Výhodou je možnosť mesačne ušetriť u svojho internetového poskytovateľa. Na druhej strane je to náročnejšie na upload.

 

Poradie typov internetu podľa kvality

  1. optický internet -pripojenie pomocou optického kábla (zvyčajne vysoké rýchlosti a spoľahlivé pripojenie)
  2. xDSL internet -pripojenie pomocou metalických káblov (priemerné rýchlosti, dobrá dostupnosť a spoľahlivé pripojenie)
  3. WiFI bezdrôtový internet -rôzna rýchlosť, výborná dostupnosť, menej spoľahlivé pripojenie
  4. 3G/LTE/mobilný internet -rôzna rýchlosť, najlepšia dostupnosť, dátové obmedzenia, rôzna spoľahlivosť pripojenia

 

Čo robiť, ak máte problémy so sledovaním kamier cez internet

Ak máte problémy s pripojením na kamerový systém odporúčame nasledovné kroky:

  1. Skúste znížiť kvalitu dual streamu videa
  2. Keď znížite počet snímkov za sekundu internet nebude tak vyťažovaný
  3. Skontrolujte Váš router alebo ho skúste reštartovať vypnutím a zapnutím
  4. Zmerajte rýchlosť vášho uploadu na www.rychlost.sk Pokiaľ nastane, že rýchlosť Vášho uploadu bude príliš pomalá, pokúste sa kontaktovať Vášho poskytovateľa internetu a prípadne spýtať na možnosť zrýchlenia uploadu (odosielania dát).
  5. Pokúste sa kontaktovať svojho internetového providera, či nenastal výpadok alebo či by vedel skontrolovať Vašu linku

zmena kvality na kamerovom systeme

Pomocou skúseného technika je možné systém nastaviť tak, aby vedel pracovať aj s pomalším internetom, avšak táto možnosť tiež nieje neobmedzená. V prvom rade je pred kúpou kamerového systému potrebné zistiť parametre a limity Vášho internetu, aby sa predišlo komplikáciam a zbytočným výdavkom.

Ako sledovať kamery cez internet

 

Odporúčané kamerové sety

Späť do obchodu