Čo je IP kamera

IP kamery sa nachádzajú na svetovom trhu už okolo 10 rokov a od začiatku ich existencie prešli dosť veľkou evolúciou. Predovšetkým čo sa týka rôznorodosti ich konštrukčného prevedenia.

IP kameru alebo tiež sieťovú kameru je možné jednoducho popísať ako kombináciu kamery a počítača v samostatne fungujúcom celku. IP kamera sa oproti starším analógovým kamerám líši predovšetkým komunikačným rozhraním a množstvom využitia mnohých funkcií digitálnej úpravy obrazu. IP kamera používa na prenos obrazu bežnú počítačovú sieť, kde je na prenos informácií väčšia šírka pásma a kamery tak nie sú tak obmedzené ako napríklad analógové kamery.

Odporúčané kamery

 

Funkcie, ktoré IP kamery umožňujú plniť, sú napríklad: rozpoznávanie pohybu v obraze, rozpoznanie ŠPZ, rozpoznanie pohybu osôb, ukladanie smeru a rýchlosti pohybu osôb a dopravných prostriedkov, zaclonenie kamery a mnoho ďalších.

IP kamery tiež umožňujú napájanie cez POE tzn: že dáta aj napájanie idú po jednom dátovom kábli.

Tiež sa u IP kamier dajú využiť vstupy pre prepojenie s ďalšími systémami, napríklad: (pohybový detektor vedľa kamery)

Tiež aj výstupy nájdu svoje využitie pre ovládanie ďalších systémov, napríklad (rozsvietenie reflektora pri poplachovej udalosti)

IP kamera má svoju vlastnú IP adresu a vstavané funkcie, ktoré sa starajú o sieťovú komunikáciu.

Všetko potrebné pre sledovanie obrazu z IP kamery cez sieť je zabudované v jednotke. IP kamera má vstavaný softvér pre web server, FTP server, FTP klienta a e-mailového klienta.

IP kamera je tiež opatrená jedným niekedy aj viacerými logickými vstupmi (alarm input) a výstupmi (relay output). O optimálnu spoluprácu a vykonávanie všetkých činností či komunikácií so sieťou a webovým serverom sa stará riadiaci procesor (CPU) spoločne s pamäťou Flash a DRAM (druh počítačovej pamäte)

Komunikačná časť IP kamier je tvorená troma základnými kategóriami

 • Hardwarové komunikačné rozhranie IP kamier
 • Prenosové technológie sieťového videa
 • Komunikácia IP kamery v sieti

Hardwarové komunikačné rozhranie IP kamier

IP kamera môže voľne nakladať s celým radom konektorov sprostredkovávajúcich dátový prenos. Logické vstupy a výstupy (I/O) slúžia na pripojenie externých zariadení.

Vstupy sú využívané najmä na prenesenie logickej informácie, napríklad s prvku PZTS či ACS. Tieto informácie sú spracované procesorom kamery a podľa nastavenia potom IP kamera vykonáva nezávislé činnosti, ako napríklad zmenu svojej polohy alebo aktiváciu iných funkcií podľa konfigurácie samotnej IP kamery.

Výstupy slúžia na odoslanie logickej informácie do externých zariadení, ktoré podľa nastavenia taktiež vykonávajú samostatne činnosť, ktorá je logickým výstupom spustená.

Prenosové technológie sieťového videa

IP kamery využívajú rovnaké sieťové technológie ako ostatné sieťové zariadenia (počítače, tlačiarne, routery, modemy, ale aj mobilné telefóny alebo tablety pripojené cez wifi). IP kamera prenáša naživo digitálne video cez sieť do koncových zariadení, ako je počítač alebo mobilný telefón. S pridelenou IP adresou, Zabudovaným webovým serverom a audio/video protokolmi môžete nezávisle na iných zariadeniach monitorovať sledovanú scénu.

IP ( internet protokol)

IP je základným protokolom používaným na internete a v počítačových sieťach.

Protokol je v podstate štandard, podľa ktorého prebieha prenos dát medzi dvoma koncovými bodmi.

IP adresa je vlastne akési číslo popisné daného zariadenia. Každé zariadenie v sieti má svoju adresu, ktorá musí byť jedinečná.

Digitální video : výhodou digitálneho videa je, že signál sa skladá s postupnosti 0 a 1 a nepodlieha teda opotrebeniu pri opakovanom prehrávaní ako u analógového videa.

Sledovanie IP kamery

 • z mobilného telefónu pomocou aplikácie
 • zpočítača prostredníctvom webového prehliadača
 • z počítača pomocou kamerového softvéru
 • na bežnej televízii pripojenej lokálne k záznamovému zariadeniu NVR
 • na bežnej televízii pomocou špeciálneho IP dekodéra

Hlavné prínosy IP kamier

 • vzdialená správa odkiaľkoľvek
 • podpora digitálneho zoomu
 • schopnosť posielať ľahko fotky a videá kamkoľvek, kde sa nachádza aktívne pripojenie k internetu
 • pokrokové skenovanie umožňujúce lepšiu kvalitu obrazu, a to najmä v pohyblivých uhloch
 • nastaviteľné hodnoty a rozlíšenie
 • obojsmerná komunikácia
 • možnosť poslania výstrahy pri zistení podozrivej aktivity
 • nízke požiadavky na kabeláž

Odporúčané kamery

 
Späť do obchodu