Čo znamená označenie IP66?

Označenie IP66 je štandard, ktorý popisuje odolnosť elektrických zariadení voči prachu a vode. IP označuje "Ingress Protection" alebo "International Protection", a číslice, ktoré nasledujú za IP, poskytujú informácie o ochrane zariadenia voči rôznym vonkajším vplyvom.

Čo znamená označenie IP66:

 • Prvá číslica (6): Označuje odolnosť voči prachu. Číslo 6 znamená, že zariadenie je úplne odolné voči prachu. To je najvyššie možné hodnotenie pre ochranu proti prachu podľa štandardu. Rozmedzie tohto parametru je od 0 do 6. V tomto prípade to znamená najvyššie možné krytie voči prachu.  

  Konkrétne to znamená, že kamera je plne uzavretá a utesnená tak, aby nedovolila prachu vniknúť do vnútra zariadenia. IP66 je považované za vysoký stupeň odolnosti voči prachu, čo robí tieto kamery vhodnými pre použitie v prostrediach s vysokým výskytom prachu alebo iných pevných častíc.

  Pre bezpečnostné kamery umiestnené vonku, ktoré sú vystavené vonkajším prostrediam, je dôležité mať túto úplnú ochranu proti prachu. To zabezpečuje spoľahlivý chod kamery aj v náročných podmienkach, kde by prach mohol inak ovplyvniť výkon alebo spoľahlivosť zariadenia.

   

 • Druhá číslica (6): Označuje odolnosť voči vode. Číslo 6 znamená, že zariadenie odolá silnému vodnému striekaniu zo všetkých smerov. To znamená, že by malo byť vhodné pre použitie v náročných poveternostných podmienkach, kde môže byť vystavené intenzívnemu dažďu alebo striekajúcej vode. Rozmedzie tohto parametru je od 0 do 9. 

  Toto označenie zabezpečuje, že kamera môže byť bezpečne používaná v náročných poveternostných podmienkach, kde môže byť vystavená dažďu, silnému vetru alebo iným vodným vplyvom.

  Je dôležité poznamenať, že IP66 neznamená, že kamera je úplne ponorná do vody. Ak by ste potrebovali kameru s vyšším stupňom ochrany voči vode, mali by ste vyhľadávať označenia s vyššími číslami pre druhú pozíciu v IP označení, napríklad IP67 alebo IP68, ktoré sú schopné odolávať ponoreniu do vody na určitú hĺbku.

 

Ako prebieha testovanie, na základe ktorého je kamere pridelené označenie IP66?

Označenie IP66 (Ingress Protection) sa pridáva na základe štandardných testov, ktoré sú definované v medzinárodnej norme IEC 60529. Tieto testy sa vykonávajú na overenie odolnosti elektrických zariadení voči prachu a vode. Pre konkrétnu kameru s označením IP66 by tieto testy zahŕňali:

 1. Test na odolnosť voči prachu:

  • Zariadenie sa umiestni do komory s prachom, pričom sa simulujú rôzne podmienky výskytu prachu.
  • Po určitom období sa hodnotí, či prach vstúpil do zariadenia a akým spôsobom.
 2. Test na odolnosť voči vode:

  • Zariadenie sa vystaví striekaniu vody z rôznych smerov a pod rôznymi tlakmi, simulujúc tak silné dažde alebo iné striekanie vody.
  • Posudzuje sa, či voda prenikla do zariadenia a či to môže ovplyvniť jeho výkon.

Po absolvovaní týchto testov môže zariadenie získať príslušné označenie IP66, ak úspešne prejde testami na odolnosť voči prachu a vode.

 

Je kamera s označením IP66 vodotesná, alebo vodeodolná? 

Označenie IP66 označuje vodotesnosť, nie vodeodolnosť. Je dôležité rozlišovať medzi týmito dvoma termínmi, pretože majú odlišný význam:

 1. Vodotesnosť (Waterproof): Zariadenie s označením IP66 je vodotesné voči silnému striekaniu vody zo všetkých smerov. To znamená, že je chránené pred prachom a odoláva vode zo silného dažďa. Avšak, vodotesnosť nemusí nutne znamenať schopnosť prežiť ponorenie do vody. IP66 nie je navrhnuté pre ponor do vody, ale skôr pre odolnosť voči vnútorným vplyvom vody z vonku.

 2. Vodeodolnosť (Water-resistant): Tento termín obvykle označuje schopnosť zariadenia odolávať miernejším množstvám vody alebo krátkodobému ponoreniu. Zariadenia s označením IP67 alebo IP68 by mohli byť vodeodolné a mohli by odolávať ponoreniam do vody na rôzne hĺbky.

Aký je rozdiel medzi IP65, IP66 a IP67?

 

IP65 - Poskytuje rovnakú stupeň ochrany proti prachu ako IP66. Je odolný iba voči striekajúcej vode zo všetkých smerov. IP66 ponúka vyššiu úroveň ochrany proti vode, pretože zvládne aj silnejší tlak vody.

IP67 -  Poskytuje rovnakú stupeň ochrany proti prachu ako IP66. Je ale schopný zniesť krátke ponorenie do vody na hĺbku do 1 metra. 

 

 

 
 
Späť do obchodu