DVR / NVR: Počet podporovaných kamier

Väčšina systémov DVR / NVR má 4, 8, 16 alebo 32 kanálov. Počet kanálových portov na zadnej strane rekordéra znázorňuje počet kamier, ktoré môže DVR / NVR podporovať. Niektoré NVR môžu podporovať ďalšie kamery pomocou prepínača Power over Ethernet (PoE). Prepínač PoE vám umožňuje umiestniť ďalšie bezpečnostné kamery pomocou smerovača. Umožňuje tiež inštalovať vaše kamery ešte ďalej od NVR a znížiť množstvo káblov potrebných pre väčšie nehnuteľnosti.

Späť do obchodu