Ako nastaviť na wifi otočnej kamere automatické otáčanie za objektom

Táto funkcia sa v aplikácii volá Auto Track a nie každá kamera Securia Pro ju podporuje, preto je potrebné pred začiatkom nastavenia preveriť v popise produktu či Vaša kamera túto funkciu obsahuje.

Má viaceré možnosti nastavenia, a to základné a rozšírené.

Základné nastavenie aktivujete prepnutím tlačidla v aplikácii Auto Track Switch do polohy ako na obrázku nižšie

V tomto režime sa kamera otáča za pohybujúcim sa objektom a zostane v poslednej polohe, kde dokázala objekt sledovať.

Rozšírená možnosť sledovania sa aktivuje nastavením Sensitivity, kde nastavujete citlivosť na sledované objekty a vyberáte z troch možností nízka (Low), stredná (Middle) a vysoká citlivosť (High).

Potvrdením výberu citlivosti následne zvolíte dĺžku času, ktorý má kamera pohybujúci objekt sledovať a následne sa kamera vráti do polohy, v ktorej bola natočená/nastavená. V našom prípade máme nastavenú dĺžku 5 sekúnd.

Následne nastavenia potvrdíme tlačidlom Nastavenie Sledovania (Set Watch)

Táto rozšírená možnosť sa dá využiť napríklad na sledovanie vstupnej brány, kde sa nastaví kamera na vchod a po detekcii pohybujúceho sa objektu kamera sleduje tento objekt až kým sa neprestane hýbať alebo neopustí sledovaný priestor a po nastavenom čase sa kamera vráti do východzieho nastaveného bodu.

Späť do obchodu