Ako nastaviť zatmavenie snímanej oblasti na IP kamere

Ako nastaviť zatmavenie snímanej oblasti na IP kamere

Prihlásime sa do IP kamery za pomoci internetového prehliadača Internet Explorer a IP adresy danej kamery.

 

Základné meno je admin a heslo ak ste nezmenili je prázdne.

V ďalšom kroku je potrebné zvoliť kvalitu prehliadania kamery (BitRate Type) - odporúčame Extra Stream pre rýchlejšie zobrazenie v náhľadovej kvalite a potvrdíme OK

V ďalšom kroku volíme v hornej lište menu voľbu Nastavenie zariadenia (DeviceCfg), po ktorom sa nám zobrazí tabuľka s rozšírenými možnosťami

Tu zvolíme možnosť ozubené koliesko System

 

 Na ďalšej obrazovke vyberieme možnosť GUI Display

 

V tejto časti nastavenia zaškrtneme možnosť Region Cover

 

Tu sa nám zobrazia možnosti nastavenie až 4 oblastí, ktoré potrebujeme na snímanej kamere zatmaviť.

Zvolíme si prvú (1) oblasť a tlačidlom Setting nastavíme veľkosť a umiestnenie zatmavenej oblasti.

Potvrdíme tlačidlom OK a podľa potreby aktivujeme viacero zatmavených oblastí maximálne však 4.

Späť do obchodu