Ako pridať viac kanálov v kamerovom systéme

Niektoré systém podporujú možnosť rozšíriť počet kanálov.

Z napríklad 4 kanálov vznikne 8 alebo z 8 vznikne 16 atď.

 

  1. Povedzme ak chcete 8 kanálov rozšíriť na 16, prejdite na: Hlavná ponuka –> Systém –> Digitálny –> Sťahuj kanál (vyberte 16 –> OK)

Teraz môže váš NVR mať 16 kanálov (kamery a NVR musia byť pripojené k rovnakej sieti)

Späť do obchodu