Ako nastaviť detekciu pohybu a následné e-mailové upozornenia.

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši→【Hlavné menu】→【 záznamu】→ Zaškrtnite políčko ZISTIŤ

 

 

 

  1. Kliknite pravým tlačidlom myši→【Hlavné menu】→【Alarm】→ Smart alarm

Pre detekciu osôb bude potrebné v nastaveniach zaškrtnúť políčko detekcie osôb. Ak toto políčko nezaškrtnete, kamera bude detegovať iba pohyb. Ak chcete dostávať upozornenia, môžete zaškrtnúť: Zobraziť správu, Bzučiak, Nahrať FTP, Odoslať e-mail, Napísať denník a Oznámené z mobilu.  

 

Späť do obchodu