Ako zapnúť detekciu tváre

Funkcia detekcie tváre spočíva v tom, že pri akomkoľvek zaznamenaní tváre kamerou, kamera odošle upozornenie. Keďže táto funkcia deteguje iba ľudí, môže to výrazne znížiť počet falošných poplachov v porovnaní so zaznamenaním pohybu. (napríklad ak sa v zábere kamery pohybujú autá, upozornenie nebude vyslané, iba ak bude v zábere zachytený človek).

Pozor: túto funkciu je možné povoliť len pri kamerách ktoré podporujú detekciu tváre.

V prípade, ak chcete dostávať oznámenia o akomkoľvek pohybe (nie len pohyb osôb), môžete vypnúť funkciu detekcie ľudí zrušením zaškrtnutia políčka detekcie ľudí.

Hlavná ponuka → Alarm → smart alert

Späť do obchodu