Čo robiť, ak kamera nedokáže rozpoznať SD kartu?

 

1. Skontrolujte, či je SD karta zasunutá správne (na doraz).

2. Skúste SD kartu vložiť do počítača alebo iného zariadenia, a skontrolujte, či ju toto zariadenie rozpozná. Ak nie, pravdepodobne je chyba v karte. Ak áno, môže sa jednať aj o to, že daná karta nie je kompatibilná s danou kamerou. 

3. Naformátujte kartu SD na formát FAT32 v počítači a otestujte ju v kamere.

4. Skontrolujte, či nie je sprístupnená nová aktualizácia ku kamere. Ak je, aktualizujte ju. Potom kartu otestujte. 

5. Skúste do kamery vložiť inú pamäťovú kartu, a skontrolujte, či ju rozpozná. Ak áno, použite túto kartu. 

 

 

SD karty si môžete zakúpiť tu

 

Späť do obchodu