Aktualizácia firmvéru - Čo robiť, keď sa obraz zasekol na obrazovke inicializácie systému alebo na obrazovke s farebnými pásikmi?

V prvom rade odpojte všetky pripojené zariadenia ako napríklad myš, HDD alebo USB. Následne reštartujte NVR a skúste spustiť ešte raz.

Ako aktualizovať firmvér (firmware) v kamerovom systéme?

Ak bude potrebné systém aktualizovať, preto kontaktujte podporu a poskytnite údaje o verzii a modeli vášho NVR

  • USB disk by mal byť naformátovaný na FAT32 v počítači a mal by mať kapacitu 64GB alebo menej
  • Súbory pre aktualizáciu, ktoré vám poskytla podpora umiestnite do koreňového adresára USB disku.
  • USB vložte do USB portu na NVR
  • Spustite NVR a čakajte na aktualizáciu systému

Ak vám nebol umožnený prístup pre opravu, skúste zvoliť iné USB rozhranie alebo úplne vymeňte USB a zopakujte pokus

Späť do obchodu