Chýbajúci prenos videa z kamery

Ak sa pre konkrétnu kameru na vašom systéme DVR / NVR nezobrazuje video kanál, budete musieť skontrolovať pripojenie kamery.

Ak chcete skontrolovať pripojenie kamery:

Pripojte kameru k inému portu na zadnej strane DVR / NVR. Ak je k dispozícii port, ktorý momentálne zobrazuje video z inej kamery, skúste kameru najprv pripojiť k tomuto portu. Ak sa pri použití nového portu zobrazí obraz z kamery, skúste pôvodný port znova, opätovné pripojenie môže spustiť zobrazenie zdroja videa z kamery.

Skontrolujte, či je kamera pevne pripojená k napájaciemu adaptéru a či je napájací adaptér pripojený k funkčnej zásuvke.

Zakryte objektív kamery. Sledujte, či sa nerozsvietia červené LED diódy, a počúvajte, či sa neozve počuteľný zvuk kliknutia. To znamená, že infračervené (IR) LED sa zapínajú a kamera dostáva dostatok energie. Ak kamera nedostáva dostatok energie na zapnutie infračervených (IR) LED diód, pripojte kameru k inej elektrickej zásuvke.

Skúste iný BNC alebo ethernetový kábel. Káble sa môžu pokaziť, ak sú ohnuté, skrútené alebo zlomené.

Uistite sa, že dĺžka BNC alebo ethernetového kábla nepresahuje maximálnu dĺžku prenosu. Po maximálnej odporúčanej dĺžke kábla sa kvalita obrazu zníži. 

Späť do obchodu