Ako zosvetliť obrazovku kamerového systému?

Čo robiť, ak obrazovka na sledovanie kamerového systému je tmavá?

  1. Skontrolujte, či sú parametre kamery (Nastavenie zariadenia –> Nastavenia –> Systém –> Parametre kamery) normálne. Skontrolujte napríklad jas alebo taktiež ak je nočné videnie veľmi tmavé, skontrolujte, či je infračervené svetlo normálne.
  2. Pri nastavení jasu prejdite do CMS, kde pridáte kameru a v nastaveniach farby upravíte jas.

  3. V prípade potreby poskytnite podpore údaje o verzii kamery pre aktualizáciu parametrov.
Späť do obchodu