Deň a noc

Je schopnosť kamery automaticky prispôsobiť nastavenia obrazu na základe aktuálnych svetelných podmienok v prostredí, v ktorom je kamera umiestnená. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby kamera mohla zachytávať vysoko kvalitné obrazy vo dne a v noci.

V podmienkach denného svetla, kamera využíva svoje nastavenia pre jasné osvetlenie a farby. Všetky detaily a farby sú zvyčajne dobre zachytené, aby poskytovali vyššiu kvalitu obrazu, čo je dôležité najmä pre sledovanie a monitorovanie situácií vo dne.

Keď prichádza noc alebo podmienky so slabým osvetlením, funkcia day/night prepne kameru na iné nastavenia, aby bola schopná zachytiť obraz aj pri nízkom svetle. Často to zahŕňa prepínanie kamery do režimu "nocného videnia". Tento režim môže zahŕňať využitie infračervených svetiel (tzv. IR LED) alebo iných technológií, ktoré zvyšujú citlivosť kamery na infračervené svetlo a umožňujú zaznamenať obraz aj v tme.

Tento automatický prechod medzi režimom dňa a noci umožňuje kamerám prispôsobiť sa rôznym svetelným podmienkam bez potreby manuálneho zásahu. To je dôležité v bezpečnostných aplikáciách, kde je potrebné kontinuálne sledovať a monitorovať prostredie vo dne aj v noci.

Späť do obchodu