IR LED

IR LED je špeciálny typ diódy, ktorá vysiela infraprahové svetlo neviditeľné pre ľudské oko. Tieto diódy produkujú svetlo v infračervenom rozsahu elektromagnetického spektra. Ich využitie spočíva predovšetkým v infračervených snímačoch a senzoroch, ako aj v infračervených zariadeniach, ktoré sa používajú pre rôzne účely vrátane bezpečnostných kamier, diaľkových ovládačov, nočného videnia a komunikácie.

IR LED-y sa často využívajú v bezpečnostných kamerových systémoch pre nočné videnie. Tieto diódy emitujú infračervené svetlo, ktoré je neviditeľné pre ľudské oko, no je zaznamenateľné špeciálnymi senzormi kamery. Týmto spôsobom umožňujú bezpečnostným kamerám vidieť vo tmavých podmienkach a zachytávať obrazy aj pri minimálnom osvetlení.

Vďaka svojej schopnosti emitovať infračervené svetlo sa IR LED-y využívajú aj v rôznych ďalších technológiách, napríklad v systémoch diaľkového ovládania elektronických zariadení, senzoroch pohybu a detektore priblíženia.

Tieto LED-y majú rôzne vlnové dĺžky, ktoré môžu ovplyvniť dosah a účinnosť ich infračerveného osvetlenia. Vďaka nim je možné prispôsobiť ich využitie pre rôzne potreby a aplikácie, či už ide o nočné sledovanie, diaľkové ovládanie alebo senzorické systémy.

Späť do obchodu