DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je sieťový protokol, ktorý umožňuje automatizovanú konfiguráciu IP adries a ďalších sieťových parametrov pre zariadenia v sieti. Jeho hlavným cieľom je uľahčiť a spravovať proces prideľovania IP adries pre zariadenia, ktoré sa pripájajú do siete, a zabezpečiť, aby tieto zariadenia boli schopné komunikovať v sieti bez ručného nastavovania IP adries.

Tu sú niektoré základné charakteristiky DHCP:

 1. Dynamické prideľovanie adries:

  • DHCP umožňuje dynamické prideľovanie IP adries zo sady dostupných adries v sieti. To znamená, že zariadenia môžu automaticky získať IP adresu počas inicializácie siete. 
 2. Iné konfiguračné informácie:

  • Okrem IP adries môže DHCP priradiť aj ďalšie konfiguračné informácie, ako sú adresa brány (gateway), DNS servery, maska podsiete (subnet mask) a ďalšie.
 3. Centrálny server DHCP:

  • V sieti existuje jeden alebo viac DHCP serverov, ktoré sú zodpovedné za prideľovanie IP adries a ďalších konfiguračných informácií pre pripájané zariadenia.
 4. Vyhľadávanie adries:

  • Zariadenie, ktoré sa pripája do siete, môže poslať žiadosť o pridelenie IP adresy pomocou DHCP protokolu. DHCP server odpovedá prideľovaním konkrétnej IP adresy a konfiguračných informácií.
 5. Časový limit pre prenájom (Lease Time):

  • Každá pridelená IP adresa má časový limit, po ktorom platnosť pridelenia expiruje. Zariadenie, ktoré stále potrebuje sieťovú konektivitu, musí po uplynutí tohto času obnoviť svoje pridelenie.

DHCP je široko používaný v súčasných sieťových prostrediach, pretože zjednodušuje proces konfigurácie siete a zabezpečuje efektívne využívanie dostupných IP adries.

 
Späť do obchodu