IPv4

IPv4 (Internet Protocol version 4) je štvoricová (32-bitová) adresa, ktorá sa používa na jednoznačnú identifikáciu a lokalizáciu zariadení v internetovej sieti. Toto je jedna z dvoch hlavných verzií IP protokolu, ktoré sa používajú na smerovanie dát cez internet.

Tu sú niektoré základné charakteristiky IPv4:

 1. 32-bitová adresa:

  • IPv4 používa 32-bitovú adresu, čo vytvára celkovo 2^32 (približne 4.3 miliardy) možných adries. To je počet adries, ktoré sú dostatočné pre veľa zariadení, ale s narastajúcim počtom pripojených zariadení do internetu sa vyčerpávajú.
 2. Adresný priestor:

  • Adresný priestor IPv4 je rozdelený do rôznych tried s rôznymi veľkosťami podsietí, čo umožňuje flexibilnú konfiguráciu adries pre rôzne siete.
 3. Formát adresy:

  • IPv4 adresa sa zvyčajne zapisuje vo formáte "x.x.x.x", kde x je hodnota od 0 do 255. Napríklad, 192.168.1.1 je typická IPv4 adresa používaná v domácej sieti.
 4. Protokoly vyšších vrstiev:

  • IPv4 je súčasťou tzv. "internetového stohu" (TCP/IP stack), ktorý zahŕňa rôzne protokoly vyšších vrstiev, ako sú TCP (Transmission Control Protocol) a UDP (User Datagram Protocol).
 5. Limitácie a problémy:

  • Hlavným problémom IPv4 je jeho obmedzený adresný priestor. S rastúcim množstvom pripojených zariadení do internetu sa vyčerpávajú IPv4 adresy. Táto situácia viedla k vývoju jeho nástupcu, IPv6.

IPv4 je stále široko používaný v súčasnosti, ale postupne sa zavádza aj IPv6, ktorý má rozsiahlejší adresný priestor a je navrhnutý tak, aby riešil problémy s nedostatkom adries, ktoré sa vyskytujú v prípade IPv4.

Späť do obchodu