TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ide o súbor komunikačných protokolov, ktoré sú základom pre správne fungovanie internetu a mnohých sietí.

 

  1. TCP (Transmission Control Protocol):

    • TCP je jedným z hlavných protokolov v rodine TCP/IP. Je to spojovaný protokol, ktorý zabezpečuje spoľahlivý prenos dát medzi zariadeniami v sieti. TCP zaručuje doručenie dát bez straty a v správnom poradí.
  2. IP (Internet Protocol):

    • IP je druhým hlavným protokolom v rodine TCP/IP. Je to protokol pre doručovanie dát medzi zariadeniami v sieti. IP sa stará o adresovanie a smerovanie dát cez sieť.

Spoločne TCP a IP tvoria základné protokoly pre komunikáciu v sietiach, vrátane internetu. Kombinácia týchto protokolov zabezpečuje spoľahlivý a efektívny prenos dát medzi rôznymi zariadeniami v sieti.

 
Späť do obchodu