Ohnisková vzdialenosť

Ohnisková vzdialenosť pri bezpečnostnej kamere sa vzťahuje k vlastnosti šošovky kamery a môže ovplyvniť to, ako je obraz zaostrený a aká časť priestoru  je zachytená na snímke. Ohnisková vzdialenosť je meraná v milimetroch (mm) a môže byť uvedená pri popise objektívu alebo šošovky kamery.

Tu je niekoľko kľúčových bodov:

  1. Zaostrenie obrazu: Ohnisková vzdialenosť ovplyvňuje to, ako je obraz zaostrený. Krátka ohnisková vzdialenosť znamená široký zorný uhol, ale s menšou schopnosťou približovať sa na vzdialené objekty. Naopak, dlhá ohnisková vzdialenosť umožňuje výraznejšie priblíženie na vzdialené objekty, ale súčasne poskytuje užší zorný uhol.

  2. Typy objektívov:

    • Širokouhlé objektívy (krátka ohnisková vzdialenosť): S krátkou ohniskovou vzdialenosťou kamery majú široký zorný uhol, čo je užitočné na monitorovanie väčších oblastí alebo v prípadoch, kde je dôležitá celková prehľadnosť.
    • Teleobjektívy (dlhá ohnisková vzdialenosť): Kamery s dlhou ohniskovou vzdialenosťou majú užší zorný uhol, ale umožňujú detailnejšie priblíženie na vzdialené objekty. Tieto kamery sú ideálne pre monitorovanie konkrétnych miest alebo sledovanie detailov.
  3. Varifokálny objektív: Niektoré bezpečnostné kamery majú varifokálny objektív, čo znamená, že majú nastaviteľnú ohniskovú vzdialenosť. To umožňuje prispôsobiť zorný uhol a priblíženie podľa konkrétnych potrieb a podmienok.

  4. Vzdialenosť od kamery: Pri výbere kamery je dôležité zvážiť vzdialenosť, na ktorú je potrebné sledovať objekty. Krátka ohnisková vzdialenosť je ideálna pre blízke oblasti, zatiaľ čo dlhá ohnisková vzdialenosť je užitočná pre vzdialené objekty.

Pri výbere kamery je potrebné zvážiť potreby konkrétneho monitorovania, veľkosť oblasti a želaný zorný uhol, aby bola ohnisková vzdialenosť správne zvolená pre daný scenár.

Späť do obchodu